1396-11-03 13:26
3435
0
49491
شبکه بهداشت گالیکش منتشر شد؛

چگونه از چاق شدن پیشگیری کنیم ؟

دسترسی ساده‌تر به مواد غذایی و تحرک كمتر ارمغانی است كه زندگی در سايه رشد فناوری برای انسان‌ها فراهم آورده كه عليرغم ظاهر جذاب خود، پيامدهای خطيری برای جوامع ايجاد نموده است.

به گزارش گلستان ما به نقل از نیلکوه، شبکه بهداشت و درمان گالیکش با انتشار مقاله‌ای راه‌های جلوگیری از چاقی را منتشر کرد.

تعریف چاقی:

افزایش وزن به میزان بیش از 20 درصد وزن استاندارد به‌عنوان چاقی شناخته می‌شود. یا به‌عبارت‌دیگر اگر شخصی وزنش را تقسیم بر مجذور قدش نماید و عدد حاصل که نمایه توده بدنی نامیده می‌شود بالاتر از 30 باشد به‌عنوان چاق شناخته می‌شود.

آسايش و رفاه دستاورد پيشرفت دانش برای بشر امروز است.

دسترسی ساده‌تر به مواد غذایی و تحرک كمتر ارمغانی است كه زندگی در سايه رشد فناوری برای انسان‌ها فراهم آورده كه عليرغم ظاهر جذاب خود، پيامدهای خطيری برای جوامع ايجاد نموده است.

شيوع رو به گسترش انواع بیماری‌های غير واگير نظير بیماری‌های قلبي و عروقی،‌ ديابت، فشارخون، سرطان‌ها و غيره خطری است كه آحاد جامعه انسانی را در دنيای متمدن تهديد می‌كند. در اين ميان چاقی به‌عنوان عامل زمینه‌ساز بسياری از

بیماری‌های غیر واگیر بستر اصلی شيوع و بروز رو به ازدیاد چاقی است كه جامعه ما نيز از اين امر ايمن نيست، خطر بالقوه‌ای كه چهره‌های بالفعل آن با افزايش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غير واگير،‌ هرروز نمايان‌تر می‌شود.

پيامدهای ناشی از اين پديده كه به شكلی فراگير جنبه‌های گوناگون سلامت افراد را تحت تأثير قرار داده و در نگاهی كلان منجر به افت بهره‌وری در شئون مختلف اجتماعی می‌گردد، متخصصان امر را بر آن داشت تا به دنبال راه‌حلی برای اين معضل باشند.

بر همین اساس گروهی از اعضاء هیئت‌علمی شامل متخصص‌های غدد درون‌ریز و متابوليسم،‌ تغذيه، جراحی، روان‌پزشکی، كودكان و علوم پايه در سال 1384 اقدام به تأسيس انجمن پيشگيری و درمان چاقی ايران نمودند.

مهم‌ترین علل بروز چاقی

صنعتی شدن جوامع در عصر حاضر منجر به کاهش فعالیت بدنی و تغییر الگوی غذایی افراد شده و معضل چاقی روند صعودی به خود گرفته است.

شاید چاقی و اضافه‌وزن به‌تنهایی یک بیماری قلمداد نشود، اما ازآنجاکه بسیاری از بیماری‌های مزمن به دنبال افزایش وزن و چاقی در افراد بروز می‌کند، این مهم به‌عنوان یکی از معضلات اصلی سلامت آنان مطرح می‌شود.

به گفته این کارشناسان تغذیه، تغذیه ناسالم و مصرف بی‌رویه فست‌فودها، نوشابه‌های گازدار و سایر نوشیدنی‌های شیرین، شیرینی و شکلات، چیپس و غذاهای سرخ‌شده، مصرف کم‌ سبزی و میوه و منابع غذایی حاوی فیبر در کنار تحرک بدنی ناکافی مهم‌ترین علل بروز اضافه‌وزن و چاقی در کشور بشمار می‌روند.

بررسی‌های انجام‌شده ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻠﻞ زمینه‌ای مؤثر ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ بیماری‌های قلبی - ﻋﺮﻭقی، ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻭ سرطان‌ها ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد ﻛﻪ ﭼﺎﻗی ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺟﺪی ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید.

اضافه‌وزن ﻭ ﭼﺎقی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ باکم ﻭﺯنی ﺑﺎ مرگ‌ومیر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ. اضافه‌وزن ﻭ ﭼﺎقی ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ مرگ‌ومیر ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧی 44 درصد ﺑﺎﺭ ﺩﻳﺎﺑﺖ، 23 درصد بار ﻧﺎﺭﺳﺎیی قلبی ﻭ ﺑﻴﻦ 7 درصد ﻭ 41 درصد ﺑﺎﺭ سرطان‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺭﺍ می‌توان ﺑﻪ اضافه‌وزن ﻭ ﭼﺎقی ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ انجام‌شده ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﻣﺮ، ﭼﺎقی ﺑﺎ ﻋﻮﺍﺭضی ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ، بیماری‌های قلبی، ﺩﻳﺎﺑﺖ، سنگ‌های ﺻﻔﺮﺍﻭی، ﻭﺍﺭﻳﺲ، ﺑﻮﺍﺳﻴﺮ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭼﺮبی ﺧﻮﻥ، ﻧﻘﺮﺱ، ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ، ﻛﻤﺮﺩﺭﺩ، تنگی ﻧﻔﺲ، بیماری‌های ﻛﺒﺪ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮﺍ، سرطان‌های ﻛﻮﻟﻮﻥ ﻭ ﺭﻛﺘﻮﻡ، ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ نهایتاً ﻛﺎﻫﺶ عمر انسان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ شرکت‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رسیده‌اند ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍنی ﻛﻪ ﻭﺯﻥ اضافه‌دارند، ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ پرهزینه ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شوند. ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ آن‌که ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ بیماری‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرند، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ آن‌ها بیشتر ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍنی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﻥ طبیعی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﺍیی آن‌ها ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻭﺯﻥ ﻧﺮﻣﺎلی ﺩﺍﺭﻧﺪ.

روش‌های پیشگیری و کنترل چاقی:

تعادل در دریافت غذا بخصوص غذاهای پرکالری- ورزش و تحرک - استفاده کمتر از غذاهای سرخ‌کرده و پرروغن – استفاده کمتر از شکر و نمک - کاهش زمان تماشای تلویزیون برای کودکان – استفاده بیشتر از سبزیجات و میوه‌ها در رژیم غذایی -استفاده از لبنیات کم‌چرب - استفاده کمتر از فست فودها و...

انتهاي پيام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.