1397-12-18 17:02
1843
0
61783

افسردگی و راه های جلوگیری از آن را بشناسید

بیماران مبتلا به افسردگی، علاوه بر خلق افـسرده، دچـارکاهش انرژی و علایق نیز میگردند.

به گزارش گلستان ما به نقل از راه اسپی دژ، افسردگی به معنای خلق و روحیه افسرده میباشد. بیماران مبتلا به افسردگی، علاوه بر خلق افـسرده، دچـارکاهش انرژی و علایق نیز میگردند. علایم دیگر افسردگی شـامل تمرکـز مختـل، اخـتلال خـواب، اخـتلال اشتها، اختلال در عملکرد شناختی، احساس گناه، علایم جسمی متعدد که هیچ توجیه طبی دیگری ندارنـد و در انواع شدیدتر افکار مرگ و خودکشی میباشد. افسردگی یک اختلال راجعه و مزمن میباشـد کـه باعـث اختلال عملکرد و ناتوانی میگردد؛ به طوری که در سال 2000 رتبه چهارم بار ناشی از بیمـاریهـا را در هـردو جنس و در تمام سنین به خود اختـصاص داده اسـت و در حـال حاضـر رتبـه دوم را در سـنین 44-15 سالگی در هر دو جنس به خود اختصاص داده است. به طور کلی با اسـتفاده از ابزارهـای غربـالگری شـیوع افسردگی به میزان 8 تا 20 درصد در مطالعات خارجی و 8/3 تا 4/23 درصد در مطالعـات ایرانـی گـزارش شده است. به طور کلی شیوع مادامالعمر افـسردگی اساسـی در حـدود 15 درصد میباشد که شاید این میزان در زنان تا حد 25 درصد برسد. سالانه 850000 نفـر بـه دلیـل خودکـشی ناشی از افسردگی میمیرند. این اختلال را میتوان در سیستم مراقبتهای اولیه تشخیص داد و درمـان کـرد.

درمان افسردگی مشتمل بر داروهای ضدافسردگی و روان درمانی مـیباشـد. داروهای ضدافسردگی و روان درمـانی سـاختاریافته مختـصر در بهبـود 80-60 درصد افراد مبتلا مؤثر میباشد. در حدود 25 درصد بیمـاران در 6 مـاه اول پـس از تـرخیص از بیمارسـتان، 50-30 درصد در 2 سال اول و 75-50 درصد در 5 سال اول دچار عود میشوند. بروز عود در بیمارانی کـه درمانهای دارویی و غیردارویی خود را ادامه دهند کمتر از این میزان است. در یک مطالعه مرور سیستماتیک نشان داده شد که ادامه درمان با ضدافسردگی ها میزان عود را بـه نـصف کـاهش مـی دهـد. بررسـی سـازمان جهانی بهداشت نشان داد که درمان افسردگی با داروهای ضدافسردگی جدیـد و قـدیمی هـر دو مقـرون بـه صرفه میباشد و با توجه به شرایط اقتصادی در کشور ما درمان با داروهای جدید (مهارکننده های اختصاصی سروتونین) مقرون به صرفه به نظر می رسد. 

گروه های در معرض خطر افسردگی 

-زنان به ویژه در دوران پس از زایمان 

-بیماران مبتلا به بیماری های مزمن و ناتوان کننده 

-سوء مصرف کنندگان مواد 

-افرادی که شکست شغلی و مالی اخیر داشته اند. 

-افرادی که اخیراٌ عزیزی را از دست داده اند. 

-افرادی که طلاق یا جدایی اخیر داشته اند. 

در صورت وجود عوامل خطر فوق یا هر یک از عوامل زیر پزشک باید به علایم افسردگی نیـز توجـه ویـژه داشته باشد: فقدان حمایت خانوادگی و اجتماعی، سابقه اقدام به خودکشی، شکایات متعـدد جـسمی، شکـست اخیـر درروابط عاطفی، والدین کودکان با بیماری های مزمن جسمی و روانی 

نکاتی که بیمار و خانواده وی باید توجه داشته باشند به شرح ذیل می باشد :

-افسردگی شایع می باشد و درمان های مؤثر و در دسترس وجود دارد. 

-افسردگی یک بیماری است نشانه ضعف اراده یا تنبلی نمی باشد و صرفا بـا توصـیه هـا ی عمـومی ماننـد رفتن به مسافرت برطرف نمی شود. 

-افسردگی، توانایی انطباق بیمار را تضعیف می کند. 

-بهبودی در طی 4-3 هفته ظاهر خواهد شد و قبل از آن نباید زیاد انتظار بهبودی داشت. 

-ممکن است اثرات جانبی داروها ظاهر شوند که اغلب به تدریج از میان خواهند رفت. 

-قبل از قطع دارو حتما با پزشک مشورت شود. 

-اغلب داروها در صورت مصرف طبـق دسـتور پزشـک باعـث عـوارض جـانبی خطرنـاک یـا وابـستگی نمی شوند. 

-لازم است دارو را برای دست کم یک دوره شش ماهه مصرف نمود. 

-دارو باید هر روز استفاده شود و حتی الامکان خانواده بر مصرف دارو نظارت داشته باشد. 

-خانواده بیمار افسرده باید جهت ادامه درمان، بیمار را تشویق کنند و علایم بهبودی را به وی متذکر شوند. 

-از دست دادن همسر و فقدان حمایت روانی و مالی نقش مهمی در ایجـاد و تـداوم افـسردگی سـالمندان دارد. 

منبع : کتابچه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت

واحد سلامت خانواده شهرستان آق قلا (برنامه میانسالان) 

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.