1393-09-01 13:28
4728
0
6106
اشرف قره خانی بیان کرده است :

جایگاه تربیت در نظام خانواده

تربیت یک فرایند مستمروپیوسته است به منظورتزکیه وتهذیب فردیاافرادمقابل،آموزش آنهاوپرورش استعدادهای آنهابرای رسیدن به هدف کمال نهایی که این کمال در جهانبینی ومکتب ماهمان قرب الهی می باشد.

1393-08-26 09:25
3288
0
5881

یکی از اصول مهم هم زیستی مسالمت آمیز، تساوی و برابری انسان ها است؛ زیرا نژادپرستی، خود برتربینی و تحقیر ملت ها و مذاهب دیگر، موجب فجایع فراوانی برای جامعه بشری شده که جنگ جهانی اول و دوم نمونه بارز این حوادث است.

1393-08-21 10:34
3268
2
5686

در طول تاریخ اغوزها در سرزمینهای گرم و کم باران زیست می کردند. از طرفی با توجه به زندگی ایلی آنها همواره به آب و مرتع نیاز داشته اند. لذا در مواقع خشکسالی آنها به پیشگاه پروردگار خود رفته و باریدن باران را طلب می کردند.

1393-08-19 06:17
1476
0
5568
علیرضا سعیدآبادی کارشناس ارشد روابط بین الملل؛

چرا انقلاب های بزرگ مرده اند اما انقلاب اسلامی پابرجاست؟

انقلاب با همه سختی ها ، پیچیدگی ها و ظرافت هایی که دارد واقع می شود.اما این که سرنوشت محتوم و از پیش تعیین شده ای برای هر کدام قائل باشیم قابل قبول نیست.انقلاب اسلامی ایران ، از نظر ابعاد و تاثیرات و ماندگاری با این انقلاب ها کاملاً متفاوت است.این انقلاب ، مستقل از مناسبات قدرت های بزرگ و در تعارض آشکار با سلطه آنها شکل گرفته و تا به امروز به حیات پربار خود ادامه داده است.

1393-08-15 14:59
2465
0
5418
مقاله ای به قلم حسنیه گودرزی ؛

علل گرایش نوجوانان به شیطان پرستی

فلسفه شیطان پرستی و دلایل جذابیت آن برای نوجوانان، پویایی های رشدی زیربنایی و عوامل خطر آفرین در برابر شیطان پرستی و همچنین الگوهای ارتباطی و سبک فرزندداری و چگونگی تأثیرآن درآسیب پذیری نوجوانان در برابر شیطان پرستی مورد  تحلیل قرار گرفته است.

1393-08-05 20:00
1743
2
4962
مقاله ای پیرامون علل گرایش جوانان به تکیه ها؛

"تکیه و جایگاه آن"با محوریت شهر رامیان

از آن جا که قیام امام حسین (ع) و عزاداری و مراسم محرم و عاشورا یکی از بنیادهای اساسی فرهنگ سازی در جامعه ی ماست ، واکاوی و تحقیق در تمام ابعاد و زوایای پنهان و آشکار آن می تواند در فرهنگ سازی اسلام اصیل به صورت گسترده تأثیر داشته باشد .

1393-08-04 07:59
1597
0
4878
علیرضا سعیدآبادی در مقاله "فرهنگ پدافند غیر عامل":

فرهنگ در نوک پیکان تحرکات دشمنان قرار دارد

فرهنگ سازمانی با حیطه "فرهنگ پدافند غیرعامل" ارتباط مستقیم دارد و بخش اعظم سرمایه های مادی ، انسانی و ثروت های خدادادی ملت عمدتا در دست دولت و دولت عهده دار بخش های حاکمیتی و اقتصاد مبتنی بر نفت است و پیاده سازی اصول متعدد پدافند غیرعامل به پویایی و پیشتازی دولت ها و همراهی بدنه کارشناسی و کارمندی آن نیاز دارد و این مهم با بخشنامه و الزامات اداری تحقق نمی یابد و لازمه آن استقرار فرهنگ بسیجی با ویژگی های مردمی و الهی آن است.

1393-08-03 10:15
2040
0
4767

خدای علیم در موارد متعددی از آیات قرآن ، تصریح فرموده اند که قرآن برای هدایت مردم نازل شده است و بعضی موارد، از قرآن به عنوان هدی (هدایت) تعیبر کرده است یعنی قرآن به قدری توانایی هدایت کردن را دارد که گویا قرآن، مساوی با هدایت است و هیچ کتابی در مثل آن جنبه ی هدایتی ندارد.

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.