عوامل زیادی نشان می دهند شهردار سابق گرگان اگرچه توانسته بر انتخابات شورای شهر گرگان با ارائه لیست تاثیر بگذارد و چهره های بزرگی را از گردونه خارج سازد اما او در انتخابات مجلس کاریزمایی ندارد.

به گزارش گلستان ما ؛ اگر چه به زعم نگارنده ، عملکرد حسین صادقلو در ظرف شهرداری گرگان در دورانی که این سمت را به عهده داشته می تواند نمره قبولی بگیرد اما اینکه او بتواند در کسوت کاندیدای مجلس و یا حامی ، موثر واقع شود محل تردید است .

در این زمینه عوامل زیادی دخیل هستند که نشان می دهند صادقلو اگرچه توانسته بر انتخابات شورای شهر گرگان با ارائه لیست تاثیر بگذارد و چهره های بزرگی را از گردونه خارج سازد اما او در انتخابات مجلس کاریزمایی ندارد.

الف - انتخابات مجلس در شهرستان گرگان چهار بعد دارد :

" ترکمن ، سیستانی ، روستایی ، شهری "

صادقلو در چهار بعد مذکور فقط در قشر شهری گرگان که طبق برخی آمارهای غیر رسمی فقط ۳۹ درصد در انتخاباتها شرکت می کنند، نفوذ دارد و خبری از اقبال به او در ترکمن ها ، سیستانی ها و روستایی ها نیست .

ترکمن ها و سیستانی ها معمولا در انتخابات ها با تفکر قومیتی (به زعم نگارنده نادرست) از قبل می نشینند و روی یک نفر می بندند و روستاییان نیز به فردی که از جنس فرهنگی و مذهبی نباشد روی خوش نشان نمی دهند .

روستاهای شرق و غرب گرگان که کلونی های اصلی رای شهرستان گرگان محسوب می شوند همواره به بچه های خودشان اعتماد کرده و هیچگاه به گزینه شهری رای نداده اند ، انتخاب دکتر محمد عباسی ، سید سبحان حسینی ، نبی هزارجریبی ، نورمحمد تربتی نژاد ، قربانعلی قندهاری ، غلامعلی هزارجریبی را می توان از این منظر تحلیل کرد.

ب -  انتخابات مجلس در شهر گرگان بر خلاف انتخابات شوراها که تخصصی بوده ، سیاسی است و فضاسازی دو جناح غالب کشور بر روی آن تاثیرگذار است ، چون مجلس مقدمه انتقال قدرت در کشور محسوب می شود لذا تفکر صادقلو در این دوقطبی گم خواهد شد و با این فضای مجازی ولنگار صدایش به جایی نخواهد رسید .

ج - صادقلو به عنوان یک جریان در گرگان رسمیت ندارد و آنچه مشاهده می کنیم القا کاذبی از یک شخصیت کاریزماتیک توسعه محور توسط یکی دونفر در فضای مجازی است و از طرفی عملکرد موفق دکتر دادبود شهردار فعلی گرگان نیز توانسته پاسخگوی این القائات کاذب باشد ، بماند که برخی مدیران شهری و متخصصین حوزه فنی باور دارند که باید او را بخاطر برخی پروژه ها محاکمه کرد .

انتهای پیام /

آخرین مطالب