نماینده اداره بازرسی وزارت بهداشت با بازدید از ایتسگاه نروزوی سلامت در اوزینه گرگان از روند ارایه خدمات در طرح تسهیلات نوروزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام رضایت کرد.

به گزارش گلستان ما ؛ دکتر خیری نماینده اداره بازرسی وارزیابی عملکرد وزارت بهداشت از پایگاه پیش بیمارستانی شهری اوزینه گرگان بازدید کرد.

وی پس از بررسی آمار و اطلاعات ستاد تسهیلات نوروزی ، از روند ارایه خدمات در طرح تسهیلات نوروزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام رضایت کرد.

دکتر خیری ضمن اعلام خسته نباشید به همکارانی که در ایام نوروز خدمات سلامت ارایه می کنند گفت :همه عوامل حوزه سلامت در کشور پای کار هستند و امیدواریم موجبات رضایت مردم را فراهم سازیم .

لازم به ذکر است این بازدید در راستای پایش های وزارت بهداشت از نحوه ارایه خدمات در طرح تسهیلات نوروزی دانشگاه ها انجام شده است.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

آخرین مطالب