خدا را چه دیدید یک وقت دیدید بعد از معاینات بدنی و سفر به ماه از استایل و آمادگی بدنی خوششان آمد و اسم ما را در لیست مسافران مریخ هم نوشتند و ما هم شدیم مارس پایونیر...

بدون تردید گدایی یا تکدی گری را می توان یکی از کهن ترین و ریشه دار ترین مشاغل بشری نامید که ریشه در ته اعصار تاریخ دارد و به نوعی شغل مشترک همه اقوام بشری در ادوار مختلف بوده و هست.

در حالی که به من خیره شده بود، با چشمانش می گفت: «من از انتخابات می ترسم».

دور رفت رقابتهای سوپر لیگ میوه های باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم پیاز به پایان رسید و تیم های میوه های وارده از کشورهای همسایه و تیم سیب زمینی به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

"قریشی می گوید رحیم مشایی خیلی دنبال دیدار من و احمدی نژاد بود. حتی موبایل منو داده بود به احمدی نژاد. شاید باورتون نشه، ولی اینقدر احمدی نژاد بهم اس ام اس زد که شماره شو بلاک کردم..."