گروه : گرگان
شماره : 74184
تاریخ : 1400-03-26 03:00
فیلم/ نجات کودک بازیگوش توسط راننده گلستانی هوشیاری راننده و سد کردن راه برای نجات کودک بازیگوش در شهر جلین از یک حادثه ناگوار جلوگیری کرد.
انتهای پیام/