گروه : سیاسی
شماره : 74231
تاریخ : 1400-03-27 10:34
با درخواست شورای شهر؛ شهردار کلاله استعفا داد شهردار کلاله از بین گزینه استعفا و استیضاح، گزینه استعفا را انتخاب کرد.

به گزارش گلستان ما، پروسه استیضاح و استعفای شهردار کلاله دارای کش و قوس های فراوانی بود که از بیان جزئیات بیشتر در این برهه زمانی خودداری می‌کنیم.

این کش و قوس های سیاسی چند روزی بود که به جاهای باریک کشیده شد و تصمیم همه اعضای شورای شهر کلاله بر این شد که شهردار کلاله باید از بین استیضاح و استعفا، یک گزینه را انتخاب کند.

مصمم بودن اعضای شورا باعث انتخاب شهردار از بین دو گزینه یاد شده، شد و خلیل سعدی با تقدیم استعفای خود به شورا و در پی آن موافقت شورا با این تصمیم و ارسال آن به کمیته انطباق فرمانداری کلاله، رضا گزمه سرپرستی شهرداری کلاله را بر عهده گرفت.

انتهای پیام/