گروه : حوادث
شماره : 74183
تاریخ : 1400-03-26 03:55
فیلم/ فیلم/ نجات کودک بازیگوش توسط راننده گلستانی هوشیاری راننده و سد کردن مسیر با خودرو، جان کودک بازیگوش را در شهر جلین استان گلستان نجات داد.

به گزارش گلستان ما، هوشیاری راننده و سد کردن مسیر با خودرو، جان کودک بازیگوش را در شهر جلین استان گلستان نجات داد.

انتهای پیام/