گروه : آق قلا
شماره : 74230
تاریخ : 1400-03-27 09:53
به علت عدم مدیریت صحیح آب سدها رخ داد؛ حال وخیم کشاورزی در بخش وشمگیر شهرستان آق قلا + تصاویر کاهش نزولات جوی، وجود سدهای گلستان و بوستان در بالا دست، اتمام عمر مفید سد و عدم احیاء سد وشمگیر، وجود آب بندان ها و دریاچه های پرورش ماهی در مسیر گرگان رود و در حوزه سد، مرسوم شدن شالیکاری پیرامون زمین های سدوشمگیر، عدم مدیریت صحیح آب، همه و همه دست به دست هم دادند تا کشاورزی وشمگیر از رونق قبل بشدت افول کند.

به گزارش گلستان ما، بخش وشمگیر شهرستان آق قلا از دیرباز یکی از مهمترین مناطق استان گلستان در تولید پنبه بوده که برغم زمین های وسیع و نیروی کار مستعد به علت کاهش آب سدوشمگیر این محصول استراتژیک که سبب اشتغال و ارتقاء معیشت مردم منطقه بود بشدت تنزل یافت و از حدود 10 تا 15 سال گذشته، مردم بدلیل ناچاری به کشت گندم و جو روی آوردند که باعث کاهش درآمد مردم و مهاجرت دائم و فصلی برخی ساکنین روستاهای سدوشمگیر شده است.

کاهش نزولات جوی، وجود سدهای گلستان و بوستان در بالا دست، اتمام عمر مفید سد و عدم احیاء سد وشمگیر، وجود آب بندان ها و دریاچه های پرورش ماهی در مسیر گرگان رود و در حوزه سد، مرسوم شدن شالیکاری پیرامون زمین های سدوشمگیر، عدم مدیریت صحیح آب، همه و همه دست به دست هم دادند تا کشاورزی وشمگیر از رونق قبل بشدت افول کند.

همه ساله کشاورزان حوزه سد وشمگیر علاوه بر این که آب بهاء به سد می پردازند مجبور هستند خودشان آب را از سد تا مزرعه پمپاژ کنند که گاها این مسیر به 7 کیلومتر نیز می رسد و هزینه های هنگفتی را بر کشاورز زحمت کش تحمیل می کند.

امسال اوضاع بسیار وخیم تر از قبل شده و کشاورزان وابسته به سد وشمگیر بخصوص کشاورزان انبارالومی که تنها منبع آبدهی زمینی های آنان به سدوشمگیر وابستگی تام دارد با کاهش نزولات جوی و نرسیدن آب به سدوشمگیر، مزارع آنان در حال نابودی کامل است.

حتی در پاییز و زمستان که مصرف آب کمتری نسبت به بهار و تابستان وجود دارد بصورت محدود به زمین های کشاورزی آب رسید و مابقی خشک مانده است. 

هزینه نهادهای کشاورزی از قبیل بذر، سموم مختلف، کود شیمیایی و کاشت، داشت و برداشت در هر هکتار زمین به بیش از 10میلیون تومان می رسد و کشاورزان مجبورند همه این هزینه های را متقبل شوند و در نهایت به دلیل نرسید آب همه این هزینه ها نابود شود و کشاورز در زیان کامل قرار گیرد و مزارع کشاورزی که علاوه بر اینکه تامین کننده زندگی کشاورزان می باشد، به استقلال و خودکفایی غذایی کشور کمک می کند به راحتی از بین می رود و زیر ساخت های کانل های آب، جداول، زهکش ها و راه های بین مزارعه همه بلااستفاده بماند و این داستان در همه سال هایی که با کمبود باران مواجه هستیم تکرار می شود و متاسفانه کسی به فکر مردم و کشاورزان منطقه نیست.

 تصاویری از محصولات گندم منطقه انبارالوم که در اسفندماه گرفته شده است و مشخص می کند که این گندم هیچ آبی از زمان کاشت از سدوشمگیر دریافت نکرده و اکنون نفس های آخر را می زند و در حال خشک شدن و در نهایت تبدیل شده به علوفه دام می باشد!

انتهای پیام/