1400-03-19 17:52
84
0
74926

کد کاندیداهای انتخابات شورای شهر کلاله و فراغی توسط فرمانداری این شهرستان، اعلام شد.

1400-03-19 13:47
85
0
74921

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرهای گالیکش و صادق آباد اعلام شد.

1400-03-19 13:36
102
0
74920

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان کلاله اعلام شد.

1400-03-19 12:21
627
0
74917

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان گرگان اعلام شد.

1400-03-19 12:03
108
0
74916

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان بندر ترکمن و سیجوال اعلام شد.

1400-03-19 11:52
85
0
74915

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان گمیشان اعلام شد.

1400-03-19 11:36
245
0
74914

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس اعلام شد.

1400-03-19 11:22
130
0
74913

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان مینودشت اعلام شد.

1400-03-19 11:05
143
0
74912

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان آزادشهر اعلام شد

1400-03-19 10:54
85
0
74911

اسامی نهایی داوطلبان تایید شده شورای اسلامی شهرستان رامیان اعلام شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.