گروه : یادداشت
شماره : 67106
تاریخ : 1399-08-04 11:55
یادداشت؛ راه حسینی حاج قاسم به زینب محتاج تر است دختر شیردل قهرمان انقلاب اسلامی، شهید سردار حاج قاسم سلیمانی حضور برجسته ات بعد از سردار دلها؛ حتی مقدم شدن بر دیگر افراد خاندانت، بر آنم داشت تا قضاوت کنم؛ راه حسینی حاج قاسم به زینب محتاج تر است و چه زیبا عالمانه و با بصیرت بیرق پیام پدر را بر دوش نهاده ای، خانم!

به گزارش گلستان ما، سخنی با سرکار خانم زینب سلیمانی دختر شیردل قهرمان انقلاب اسلامی، شهید سردار حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه.

"به عظمت هستی درودتان باد."

بعدالتحیه والسلام.

بار اولی که در قاب سیما ظاهر شدی فرشته وار بر فراز ابرهای آسمان آبی معطر به رایحه خوش روح ملکوتی سردار دلها، چنان سخن گفتی که گویی باران معنویت و صلابت حاج قاسم در حال بارش است.

زینب!
تو زین کوثر بودی؛ آری تو زینت پدری بودی که جهانی به او مباهات می کند و چه بسیار سران دول دنیا که آرزوی دیدن او را (حتی برای دقایقی کوتاه) داشتند.

زینب!
شهرت شما سلیمانی است اما مرامتان زینبی.
 نامتان جهانی شد اما کماکان در مقابل مردم، ایرانی ظاهر شدید با تواضعی شبیه حاج قاسم.

زینب!
گردش خون حاج قاسم در رگهای شما موجب شد تا همچون پدر قلوب دوستدارانش را فتح سازید، خاصه آنگاه که همانندش، خود را سرباز بی چون و چرای ولایت خواندید!

زینب!
سردار دلها، مقاومت را رهبری کرد و جان و دل از "نصرالله" ربود و غنای جاذبه اش مغینه را شیدای خویش ساخت و ابومهدی المهندس همراهی اش را تا قله فاخر شهادت طراحی کرد. اگرچه دشوار است فراق جانسوزشان برای عموسید.!

زینب!
حضور برجسته ات بعد از سردار دلها؛ حتی مقدم شدن بر دیگر افراد خاندانت، بر آنم داشت تا قضاوت کنم؛ راه حسینی حاج قاسم به زینب محتاج تر است. و چه زیبا عالمانه و با بصیرت بیرق پیام پدر را بر دوش نهاده ای، خانم!

زینب!
سردار دلها معتقد بود اول باید شهید بود بعد شهید شد، و چنین شد که (عندربهم یرزقون) آرامش یافت. زینب ! زینبی بمان.! 

زینب!
صورتت چون حاج قاسم و سیرتت چون سلیمانی است.
حجاب کاملت، حیاء ات را، و ولایت پیشگی ات، یقینت به ذات احدیت را بیانگر است؛ چنانکه حاج قاسم، هم مجسمه ی حیاء بود و هم پرچمدار کاروان اهل یقین.!

زینب!
نهیبتان بر سر فرعون زمان ترامپ،غرشی بود که پژواک آن تا ظهور ادامه خواهد یافت و برق کلامت تا طلوع خورشید نجات بخش اسلام خواهد درخشید. همواره تن دشمن از غریو فریاد انقلابی ات لرزان باد!

زینب!
آنگاه که غرش کلامت در فضای نماز جمعه طنین افکن شد، بارش امید موجب التیام درد فراق حضرت عشق(امام خامنه ای) گردید چرا که حاج قاسم در زمان حیاتش توان دیدن حزن در چهره آن ماه نشان را نداشت.والا نمازش بر پیکر سرباز باوفایش سوزناکتر و نفیر ناله هاش جان امتش را بخطر می انداخت و عالمی را می سوخت.
نقشت در این واقعه زینب وار، التیام داغ امام المسلمین بود چنانکه نقش زینب کبری، التیام بخشی داغ حضرت زین العابدین در فاجعه کربلا بود.

زینب!
خود را برای زخم زبان بی ریشه های خوش رقص کاخ یزید زمان(ترامپ) مهیا کن!
می دانم دختر سردار رشید اسلام حاج قاسم، مرام زینب(دختر علی) را دارد. زبانش چون شمشیر زینب کبری بران و صبرش چون او جمیل است.
چنانکه زینب علی (علیه السلام) در مواجهه با زخم زبان حرام لقمه ها، داغ یک آه را بر دل سیه رویان نهاد؛ زینب سردار دلها، با شهامت و شجاعت سلیمانی داغ یک آه را بدل بی غیرت های کرامت فروش که تاروپودشان از لقمه حرام پرورش یافته، خواهد گذاشت.

زینب!
تو زین کوثر بودی تا زین اسلام و انقلاب شدی! در این مقام بمان و چون حاج قاسم جبهه مقاومت را یار باش که مرام اهل ایمان، مددجو را مددکاری است.!
"وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ."
شعراء/سوره۲۶، آیه۲۲۷.
تمام قد در برابرتان قیام کرده و با افتخار می نگارم:
"به عظمت هستی درودتان باد."

احمدرضااحمدی
ناصح گلستانی

انتهای پیام/