گروه : گزارش تصویری
شماره : 66175
تاریخ : 1399-05-15 05:11
حاشیه های تصویری راهپیمایی 13 آبان گرگان راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان ماه در گرگان مرکز استان گلستان با حضور آحاد مردم برگزار شد و حاشیه های تصویری هم داشت .

به گزارش گلستان ما ؛ به تعدادی از این تصاویر که با دوربین گلستان ما شکار شده توجه کنید :