گروه : گزارش تصویری
شماره : 61628
تاریخ : 1400-05-01 23:10
به میزبانی گرگان برگزار شد؛ تصاویر/ ششمین دوره مسابقات سراسری قران کریم اهل سنت کشور ششمین دوره مسابقات سراسری حفط و قرائت مفاهیم قران کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کشور به میزبانی گلستان برگزار شد.

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 111 1

 عکس : امیرحسین پیری

انتهای پیام/