گروه : گزارش تصویری
شماره : 62643
تاریخ : 1399-03-14 12:02
تصاویر/ بازدید کلینیک سیار دامپزشکی بسیج از دام های عشایر کرد در گنبد اکیپ اعزامی کلینیک سیار بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سپاه نینوای استان گلستان و نیروهای دامپزشکی بسیج شهید افسری البرز با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان گنبد کاووس و اداره امور عشایری از دام های عشایر کرد آسیب دیده و محروم در بارندگی ها و سیل اخیر بازدید کردند.

به گزارش گلستان ما، اکیپ اعزامی کلینیک سیار بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سپاه نینوای استان گلستان و نیروهای دامپزشکی بسیج شهید افسری البرز با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان گنبد کاووس و اداره امور عشایری از دام های عشایر کرد آسیب دیده و محروم در بارندگی ها و سیل اخیر در حوالی منطقه هوتن و کوکی دره و ایتلی دره چوپانجیق وهمچنین حوالی مراتع قیزلر یک و دو و روستای امین دارلیق بازدید و معاینه، مشاوره، تجویز و داروی رایگان دامپزشکی اهدا کردند.

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

Golestan 1

انتهاي پيام/