گروه : کلاله
شماره : 70221
تاریخ : 1399-09-08 11:59
فیلم/ چتربازی بر فراز شهر کلاله+ فیلم عملیات چتربازی بر فراز شهر کلاله آغاز شد.

به گزارش گلستان ما، عملیات چتربازی بر فراز شهر کلاله و فرودگاه این شهرستان از امروز آغاز شد.

انتهای پیام/