گروه : پیشنهاد ما
شماره : 63091
تاریخ : 1399-07-05 05:40
عضو هیئت علمی دانشگاه مطرح کرد؛ نشان دادن چهره مقتدرانه ایران با موضوع گیری اخیر/ اتمام حجت مجدد ایران با مهلت 60 روزه به اروپایی ها عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: حرکت ایران در سالگرد خروج امریکا از برجام و صدور بیانیه علملی ارزشمند و نقطه آغازی است که چهره مقتدرانه  ایران اسلامی را در عرصه بین المل به تصویر بکشد.

به گزارش گلستان ما؛ غلامرضا منتظری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری درباره اقدامات متقابل ایران در سالگرد خروج امریکا از برجام اظهار کرد: براساس آموزه های قرآنی و تجربی که ما در گام اول انقلاب داشتیم باید دشمن و روش های  آن را بشناسیم ، فریب خدعه و نیرنگ دشمن را نخوریم ، به دشمنان اعتماد نکنیم و برای مقابله با ترفندهای دشمنان آمادگی داشته باشیم .

وی با اشاره به مقابله فرهنگی ، اقتصادی و نظامی دشمن، افزود: امروز دشمن تمام آرایش خود را جنبه نظامی داده و می خواهد طرف مقابل را دچار وحشت کند اما ملت ولایت مدار ایران این نقشه ها برایشان جدید نیست و در طول چهل سال مکر و حیله دشمن را به اشکال مختلف تجربه کرده اند و با توکل با خداوند و و رهنمودهای  مقام معظم رهبری این پیچ تاریخی را هم طی خواهد کرد .

خروج امریکا از برجام برگ زرینی بر اندیشه مقام معظم رهبری در عرصه بین الملل را  نمایان کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه گرگان با اشاره به شکل گیری برجام تصریح کرد: از همان ابتدا مقام معظم رهبری هیچگاه نگاه خوشی به فرجام برجام نداشتند و برای اینکه ماهیت جبهه استکبار به سرکردگی امریکا و اروپایی هایی که همواره منافق گونه عمل می کنند برای ملت عزیز بیش از پیش اشکار شود و برخی از دگراندیشان وچهره هایی که دچارتوهم بودند  به یقین ببینند که ایالات متحده امریکا و اذناب آنها قابل اعتماد نیستند به دولت اجازه دادند با هوشمندی با نکته سنجی ودور اندیشی  بحث برجام را پی بگیرند و زمانی که امریکا یک طرفه با رفتار طاغوتی خارج شد، برگ زرینی بر اندیشه مقام معظم رهبری در عرصه بین الملل نمایان و بر دنیا آشکار شد که طرف مقابل ما قابل اعتماد نیست .

منتظری با اشاره به مذاکره با اروپایی ها بعد از خروج امریکا از برجام بیان کرد: بازهم مقام معظم رهبری فرمودندما نمی گوییم گفتگو نداشته باشید، مراقب باشید عزت و حکمت و مصالح ملی در گفتگوها رعایت شود و دیدیم که در مقام عمل اروپایی ها همان روش امریکا و جاده صاف کن آنها شدند.

وی با تاکید بر اینکه  دربرابر ترفندهای دشمن نمی توانیم روش نرمش و سازش درپیش بگیریم، اذعان کرد: اگر یک قدم عقب نشینی کنیم ودشمن ده قدم به پیش خواهد آمد این را در دفاع مقدس دیدیم، آزموده را آزمودن خطاست لذا  دولتمردان ، مجلس و قوه قضاییه هرکدام به تناسب ماموریت خود باید موضع قوی اتخاذ کنند.

تصمیم دولت قابل تحسین است

منتظری ادامه داد: بعد از تروریست خطاب کردن سپاه توسط ترامپ به لطف الهی وحدت ملی در کشور یک اوج و شکوفایی دیگری پیدا کردو اکنون نیز تصمیم دولت قابل تحسین است هرچند دیر تصمیم گرفتند و باید زودتر پاسخ دندان شکنی داده می شد که دیدیم که دشمنان یک ذره احساس نرمش ببینند جسارتش بیشترمی شود.

وی با اشاره به  پشتوانه قوی فرهنگی، تمدنی و اعتقادی ، بیان کرد: اعتقاد داریم انقلاب بر مبنای خون مطهر شهدا شکل گرفته است، انقلاب اسلامی بر حق و پیروز است ، رجزخوانی های ترامپ حبابی بیش نیست وبه زودی خواهد ترکید لذا حرکت ایران ارزشمند و نقطه آغازی است که چهره مقتدرانه  ایران اسلامی را در عرصه بین المل به تصویر بکشد زیرا هرجا جلوی استکبار ایستادیم به پیروزی رسیدیم  و هرجا گوی سازش و نرمش فراهم شد  بازی را به حریف واگذار کردیم.

رئیس بسیج اساتید گلستان با بیان اینکه با مدیریت جهادی و نگاه انقلابی  کشور به پیش خواهد رفت، تصریح کرد: با توجه به پیام روشن مقام معظم رهبری  در بیانیه گام دوم از هفت خوان گذشتیم برخی ها در یک خوان آن ماندند  اگر نبود الطاف الهی نمی توانستیم به آن دست پیدا کنیم، آینده روشن وهرچند راه مشکل است اما آینده خوبی با وحدت و همدلی با روحیه جهادی و همت بلند خواهیم داشت.

 پاسخ به جنگ تمام عیار اقتصادی باید از جنس خودش باشد

وی با بیان اینکه دشمن عملیات نظامی را به خزانه داری خود منتقل کرد و جنگ اقتصادی را در پیش گرفته است، بیان کرد:  پاسخ به جنگ تمام عیار اقتصادی باید از جنس خودش باشد  ودشمن می خواهد عرصه راتنگ کند و معیشت مردم در تنگنا قرار بگیرد و مشکلات وجود دارد تجربه تاریخی نشان داده شکست تحریم ها کار سختی نیست و پایه های داخلی  را مهم کنیم و به خارج از مرزها نداشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به  منفعت طلبی اروپایی ها و مهلت 60 روزه ایران به طرف اروپایی در بیانیه شورای امنیت بیان کرد: تصمیماتی که ایران اتخاذ کرده اتمام حجت مجدد است و عملا نشان داده که اگر اروپایی ها تساهل بکار ببرند گام های عملی خود را بر خواهد داشت و تصمیم هوشمندانه ایران بهانه را کمتر به دست دشمن خواهد داد زیرا اگر منصف باشند،  ایران با وجود همه سختی ها به  سعی کرده به قوانین بین لملل پایبند باشند  و آنها نیز منفعت طلبی یکسوه خود را کنار بگذراند.

انتهای پیام/