گروه : مینودشت
شماره : 69366
تاریخ : 1399-06-28 18:15
حسینعلی ایزد خبر داد؛ تشکیل پرونده برای برگزارکنندگان عروسی و عزا دادستان مینودشت از برخورد قضایی با برگزار کنندگان عروسی و عزا به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش گلستان ما، حسینعلی ایزد در نامه ای از نیروی انتظامی این شهرستان خواست: برگزارکنندگان مراسم عروسی و عزا در این شهرستان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

ایزد، با اشاره به گزارش رسمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مبنی بر این که برگزاری مراسم عروسی و عزا یکی از علل مهم افزایش مبتلایان کرونا در استان از جمله شهرستان مینودشت است  از ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم عروسی و عزا تا اطلاع بعدی در این شهرستان خبر داد و گفت : برگزاری این مراسم ها طبق ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 مصداق بارز بزه "تهدید علیه بهداشت عمومی" است و به موجب ماده 45  قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری این مراسم ها از جرایم مشهود محسوب و بازداشت برگزارکنندگان را در پی خواهد داشت .

دادستان ایزد، به نیروی انتظامی این شهرستان دستور داد: طبق قانون ، برگزار کنندگان مراسم عروسی و عزا را به دادستانی معرفی کنند .

ایزد از مردم این شهرستان هم خواست برای کمک به سلامت خود و خانواده هایشان ، هشدار ها و توصیه های کادر درمانی را جدی بگیرند.

انتهای پیام/