گروه : مطالب ویژه
شماره : 70343
تاریخ : 1399-08-01 07:08
رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل گلستان در دادسرای گرگان رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل اسفند 97 گلستان خبر داد.

به گزارش گلستان ما؛ هادی هاشمیان گفت: پرونده مربوط به سیل گلستان 11 متهم داشت که پس از دریافت نظرات کارشناسی و گزارش 350 صفحه ای سازمان بازرسی با بیش از 2 هزار صفحه مستندات ، برای مدیرعامل وقت آب منطقه ای استان و یکی از معاونان فعلی این اداره به اتهام اجرا نکردن تکالیف قانونی، اهمال و تضییع اموال دولتی و عمومی ناشی از اهمال موضوع ماده 598 کیفرخواست صادر شد.

هاشمیان ادامه داد: برای سایر متهمان پرونده نیز که از مدیران زیرمجموعه های برخی ادارات استان بودند بر اساس دفاعیات و مدارکی که ارائه دادند و گزارش سازمان بازرسی ، قرار منع تعقیب در بازپرسی ویژه جرایم کارکنان دولت صادر شد.

وی گفت: پرونده برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری 2 گرگان فرستاده شد.

رئیس کل دادگستری گلستان درباره علت طولانی شدن زمان صدور کیفرخواست هم گفت: تعلل در پاسخ هئیت گزارش ملی سیلاب درباره بخش دوم گزارش که در باب قصور ارگان های مختلف بود   علت  طولانی شدن زمان رسیدگی و صدور کیفرخواست این پرونده شد.

انتهای پیام/