گروه : مطالب ویژه
شماره : 66527
تاریخ : 1399-05-15 12:22
با دوربین گلستان ما همراه باشید : حاشیه های تصویری جالب از ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان گلستان ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 10 آذرماه در استان شروع شده و دوربین گلستان ما برخی حاشیه های تصویری را به رخ کشیده است .

به گزارش گلستان ما ؛ ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 10 آذرماه در استان شروع شده و دوربین گلستان ما برخی حاشیه های تصویری را به رخ کشیده است .

اتهای پیام /