گروه : فیلم
شماره : 62613
تاریخ : 1399-01-15 20:47
فیلم/ طبیعت زیبای بهاری در مجموعه گردشگری و زیارتی خالدنبی(ع) طبیعت بهاری آمیخته با مه و در کنار آن نم نم باران به مجموعه کردشگری و زیارتی خالدنبی(ع) شهرستان کلاله جلوه ویژه ای بخشیده است.

 

انتهای پیام/