گروه : عکس
شماره : 62906
تاریخ : 1399-01-18 06:46
عکس/ فرماندار بندرگز در حال کشاورزی فرماندار بندرگز در اولین کشت برنج استان گلستان دست به کار شد و همراه کشاورزان به نشاء شالی پرداخت.

ric080298 13

ric080298 13

انتهای پیام/