گروه : رامیان
شماره : 54743
تاریخ : 1399-05-25 03:12
پژوهشگر اجتماعی: کارها در حوزه "اجتماعی کردن مواد مخدر" بصورت جزیره ای انجام می شود کلنگ سالن ورزشی سرپوشیده و چند منظوره در روستای یلمه سالیان بخش وشمگیر با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و مردم این روستا به زمین زده شد

به گزارش گلستان ما به نقل از  گل رامیان، رضا یازرلو عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گنبد و پژوهشگر اجتماعی در همایش مبارزه با مواد مخدر که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان رامیان برگزار شد، گفت: در راستای اجتماعی کردن مواد مخدر نه تنها با کم کاری ارگانها مواجه هستیم بلکه پدیده ای بنام بیش فعالی ارگانها و نهادها در این حوزه داریم پس چرا وضعیت ما مطلوب نیست.

وی با اشاره به وجود قریب به ۴ هزار شهید مواد مخدر و ۱۳ هزار جانباز ولی امار دستگیری ما خیلی زیاد است، اظهار کرد: میزان کشفیات رو به افزایش است ولی این امر افزایش مصرف کننده را نشان می دهد.

یازرلو افزود: گلستان دومین استان در حوزه شیوع مصرف مواد مخدر است و اعتیاد مادر همه آسیبهاست کارهای مثبتی که در حوزه اجتماعی کردن مواد مخدر صورت میگیرد بصورت جزیره ای است یعنی هر ارگانی کارخود را انجام میدهد و متحد نیستند و این راندمان کار را پایین میاورد.وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد زندانیان مرتبط به این حوزه است، افزود: باید یک پکیج سیاستی برای آسیبها که موادمخدر هم در آن قرار دارد، قرار دهیم.

نگاهها به اعتیاد امنیتی بوده است

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گنبد گفت: نگاهها نسبت به اعتیاد امنیتی بوده است و می گویند آمارها را اعلام نکنید که بداموزی میشود و مردم نگران می شوند یا امارها با واقعیت فاصله دارد یا متناقض است و لذا در حوزه سیاستگداری دچار سردرگمی می شود و برنامه ریزی ها را با چالش مواجه می کند.

وی با بیان اینکه موادمخدر لایه های پنهانی دارد و باید اشکار شود، بیان کرد: تناسب فعالیتها در حوزه اجتماعی کردن مواد مخدر مثل اموزش به شدت کار می شود ولی در بعضی موارد اینگونه نیست و این تناسب رعایت نمی شود اما در حوزه توان بخشی بار بر دوش بهزیستی است و همچنین اموزش هم مبتنی بر تمام واقعیتها نیست و اموزش ها و اگاهی ها به موقع داده نمیشود.

این پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: حوزه آموزش مبارزه با مواد مخدر، الزاما منجر به تغییر رفتار نمی شود بلکه بینش و نگرش است که تغییر رفتار را ایجاد میکند لذا در حوزه اجتماعی کردن مواد مخدر دچار تقلیل گرایی هستیم و باید روی ریشه های اجتماعی کار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: توجه به ارزشها و هنجارها و بافت فرهنگی یک مجموعه در سیاستگزاری خیلی مهم است.

انتهاي پيام/