گروه : رامیان
شماره : 49698
تاریخ : 1399-07-04 06:12
توسط راهداران استان گلستان در حال انجام است؛ عملیات برفروبی و امداد رسانی به خودروهای گرفتار در برف/ لزوم تردد با زنجیرچرخ + تصاویر عملیات برفروبی، شن ریزی و امدادرسانی به خودروهای در برف مانده توسط راهداران شهرستان رامیان در ارتفاعات کوهستانی این شهرستان در حال انجام است.

به گزارش گلستان ما به نقل از گل رامیان، راهداران شهرستان رامیان با استقرار در راهدارخانه محور النگ، مشغول عملیات برفروبی، شن ریزی در ارتفاعات این شهرستان هستند.

همچنین امدادرسانی به خودروهای در برف مانده با ماشینهای سبک وسنگین توسط راهداران شهرستان رامیان در ارتفاعات کوهستانی این شهرستان در حال انجام است.

استفاده از زنجیرچرخ برای تردد خودروها الزامی است.

barfrobramolang1

barfrobramolang2

barfrobramolang3

barfrobramolang4

barfrobramolang5

barfrobramolang6

barfrobramolang7

barfrobramolang8

barfrobramolang9

barfrobramolang10

انتهای پیام/