گروه : رامیان
شماره : 49645
تاریخ : 1399-07-04 07:07
در آموزشگاه شبانه روزی نیکان برپا شد؛ بازارچه «کار و فنآوری» دانش آموزان رامیانی + تصاویر بازارچه «کار و فنآوری» دانش آموزان آموزشگاه شبانه روزی نیکان رامیان با هدف کاربردی کردن دانش و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه در این مدرسه برپا شد.

به گزارش گلستان ما به نقل از گل رامیان، بازارچه «کار و فنآوری» دانش آموزان آموزشگاه شبانه روزی نیکان رامیان با هدف کاربردی کردن دانش و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه در این مدرسه برپا شد.

جعفریان مدیر آموزشگاه نیکان در حاشیه برپایی این بازارچه به خبرنگار ما گفت: برپایی این بازارچه ها به منظور تقویت طرح خوداتکایی مدارس شبانه روزی، تنوع بخشی به محیط های یادگیری، ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان در زمینه پژوهش و شیوه کشف و حل خلاقانه مسائل، فرصت آفرینی برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان است.

وی خاطرنشان کرد: کاربردی کردن دانش و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه و موقعیت های زندگی و توجه ویژه به دستاوردهای علمی، عملی دانش آموزان برای ورود به میدان های رقابت های علمی از دیگر اهداف این بازارچه های کارآفرینی است.

bazarkar1

bazarkar2

bazarkar3

bazarkar4

bazarkar5

bazarkar6

bazarkar7

bazarkar8

bazarkar9

bazarkar10

bazarkar11

bazarkar12

bazarkar13

انتهای پیام/