گروه : رامیان
شماره : 4843
تاریخ : 1399-07-10 08:34
ابتکار جالب اداره برق در روستای دارکلاته رامیان بعد از تماس اهالی، مأمورین اداره برق به محل حادثه آمده و با بررسی فنی این موضوع راهکاری جالب را برگزیدند.

به گزارش گلستان ما به نقل از آبشار، در روستای دارکلاته فندرسک شاهد ابتکار جالبی از سوی اداره برق بودیم و توانستیم با تعدادی از شاهدان این ابتکار مصاحبه ای تهیه کنیم و از کم و کیف ماجرا اطلاع پیدا کنیم.

آقایان هادی و محمد سوخته سرایی و محمدرضا سوسرایی از شاهدان ماجرا چنین گفتند:

حدود یک سال پیش در اثر اتصال سیم های فشارقوی و جرقه زدن آنها در روستای دارکلاته فندرسک، عده ای از اهالی با اداره برق تماس گرفته و خواستار حل این مسئله شدند.

darkola janat6 (3)

بعد از تماس اهالی، مأمورین اداره برق به محل حادثه آمده و با بررسی فنی این موضوع راه کاری جالب را برگزیدند.

مهندسین اداره برق دو آجر را بوسیله یک سیم به هم گره زده و آن را روی سیم هایی که اتصال کرده بودند انداختند تا مانع از اتصال دو سیم به یکدیگر بشوند و در فرست مناسب بتوانند مشکل فنی را برطرف کنند.

darkola janat6 (5)

اما از زمان حدود یک سال می گذرد و گویا این دو آجر معلق در آسمان فراموش شده اند و تنها این جان رهگزران است که نادیده گرفته شده است.

در طول این یک سال یکی از این آجرها به زمین سقوط کرد اما خوشبختانه حادثه ای برای کسی بوجود نیامد ، حال منتظر فرود آمدن آجر دیگر هستیم تا ببینیم چه سرنوشتی برای خود یا رهگزارن رقم میزند.

darkola janat6 (2)

darkola janat6 (6)

این ابتکار اداره برق در روستای دارکلاته و دور کوجه جنت ۶ قابل رؤیت می باشد.

darkola janat6 (1)