گروه : اخبار داخلی
شماره : 69197
تاریخ : 1399-12-14 13:27
بعضی‌ها بجای نوشتن نامه سرگشاده به استکبار، نامه سرگشاده به ولی ایستاده در خط مقدم می‌نویسند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی: بعضی‌ها بجای نامه سرگشاده نوشتن به استکبار و صهیونیست، نامه سرگشاده به ولی ایستاده در خط مقدم می‌نویسند. رهبر انقلاب: کسانی که همه امکانات مدیریت کشور دستشان بوده حالا ژست اپوزیسیون می‌گیرند؟ اینها باید پاسخ‌گو باشند.