گروه : اجتماعی
شماره : 64090
تاریخ : 1399-04-16 06:07
جلسه ای برای شکایت از رسانه ها در پارلمان محلی : آقای استاندار ! این حرفهای خوب را به شورای شهر گرگان هم توصیه کنید این سخنان امیدوار کننده استاندار گلستان در حالی عنوان می شود که شورای اسلامی شهر گرگان دو روز پیش جلسه فوق العاده می گذارد جلسه ای برگزار شد تا از چند شبکه اجتماعی به خاطر درج اخبار شکایت کنند .

به گزارش گلستان ما ؛ دکتر حق شناس استاندارگلستان در جلسه شورای اداری شهرستان مینودشت گفت : فرمانداران، بخشداران، دهیاران و همه مدیران مکلفند با رسانه ها و خبرنگاران ارتباط و تعامل داشته باشند.

وی افزود : رسانه رکن چهارم دموکراسی است؛ یقینا اگر رسانه های فعال و مستقل داشته باشیم، کمک به سه رکن دیگر است.ممکن است در فضای مجازی و برخی رسانه ها، شیطنت هایی وجود داشته باشد اما به این دلیل نباید با رسانه ها قطع ارتباط کنیم ، مدیران اگر نمی توانند پاسخ سوال خبرنگاری را بدهند بگویند "نمی دانیم" نه اینکه از پاسخ دادن امتناع کنند.

این سخنان امیدوار کننده استاندار گلستان در حالی عنوان می شود که شورای اسلامی شهر گرگان دو روز پیش جلسه فوق العاده می گذارد(شاید الان همه فکر کنند برای توسعه شهر و حل مشکلات مردم) اما نه ، جلسه ای برگزار شد تا از چند شبکه اجتماعی به خاطر درج اخبار و حاشیه های پیرامون شورای شهر و رونمایی از تخلفات برخی اعضا شکایت کنند .

درگیری در هیات رییسه بالا می گیرد و چند عضو شورا جانب رسانه ها را می گیرند و به شدت به اعضایی که اصرار به شکایت داشته ، انتقاد کردند و گفتند چرا شورا شکایت کند ، هر کس با رسانه ها مشکل دارد شخصا برود شکایت کند ، مجموعه شورا را بدنام نکنید .

خیلی جالبه شورا نهادی انتخابی مردم است و جالبتر اینکه وکیل به جای تشکر به دنبال شکایت از موکل خود می افتد ، امیدواریم برخی از اعضای شورا به قسمی که جهت کار کردن برای مردم خورده اند پایبند باشند و از نقد رسانه ها نترسند ، هیچ رسانه ای خادمان مردم و توسعه شهر را زیر نگرفته مگر اینکه برخی ها خادم اطرافیان و خانواده و بستگان خود بوده اند .