1396-10-17 07:40
2074
0
48825
تحلیلگر مسائل سیاسی:

تحرکات اخیر یک فتنه برای گذار به برنامه بلند مدت دشمنان است/ نسخه فروپاشی شوروی و اندونزیزه کردن ایران در دستور کار دشمنان

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت:حفظ وحدت ، پیگیری قانونی مطالبات اقتصادی مردم و شناساندن عمق و جهات اصلی این فتنه اولویتهای اصلی است.

به گزارش گلستان ما، تحلیل گران مسائل سیاسی هرکدام  نگاه خاصی در خصوص به وقوع پیوستن  حوادث اخیر  داشتند به همین علت خبرنگار گلستان24 به سراغ  دکتر حسن بیارجمندی، فارغ التحصیل دانشگاه روابط بین الملل مسکو  وابسته به وزارتخارجه روسیه رفت تا نظر وی را راجع به حوادث و آشوب های اخیر کشور جویا شود.

نگاه و تحلیل تان نسبت به وقایع رخ داده در سطح کشور چیست؟

برخلاف بعض صاحبن ظران که معتقدند که قضیه یاد شده صرفا یک اعتراض  یا آشوب مقطعی و یا اغتشاش بوده است و نه بیشتر؛ با توجه به اطراف اصلی و اهداف پنهان این قضیه(میان مدت و بلند مدت آن)  معتقدم که این یک فتنه جدید است که ما فقط زمینه ها و اجرای برنامه کوتاه مدتش را مشاهده کردیم و همین برنامه در مدت کوتاهی با تدبیر مقامات انتظامی - نظامی و قضایی کشور و بالاخص حضور بصیرانه متاثر از ۹دی مردم خنثی شده است ولی بعض ابعاد و آثار آن پنهان و بصورت خزنده در جریان است!

بنظرم در این مقطع چند موضوع بسیار واجد اولویت و خنثی کننده دیگر فازهای آن است،حفظ و تقویت وحدت حداکثری بین نیروهای انقلاب اسلامی و حضور آگاهانه و مسئولانه آنان در تمامی عرصه های جهادی-بصیرتی، پیگیری و طرح مشروع و قانونی مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم بدور از سیاست زدگی و با تاکید بر اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی، شناساندن ابعاد ، عمق و جهات اصلی این فتنه و آماده کردن همگان برای خنثی کردن دیگر برنامه های آن

با عنایت به اینکه یکی از عنصرهای  اصلی شکل دهنده فتنه،فضای غبار آلود و رشد کردن و یارگیری در این فضا است لطفا راجع به این عنصر در فتنه جدید کمی توضیح بدهید.چراکه همانطور که خودتان اشاره نمودید بعضی از افراد با اشاره به فقدان این عنصر معتقدند که اساسا تحرکات یاد شده فتنه نبوده است؟

بله ؛این بیشتر به سطح و عمق اطلاعات و تحلیل آن بر می گردد. البته فاکتورهای دیگری هم دخیل است مثل انگیزه های جناحی و گروهی و فردی و...که منجر به انحراف ،تحریف و ندیده شدن ابعاد پنهان این قضایا حتی به صورت عمدی  می گردد.!

بعضی ها معتقدند که این تحرکات بعنوان آخرین برگ برنده ائتلاف غربی-عربی علیه جبهه مقاومت اسلامی به رهبری ایران و بعد از ناکامی و سوختن تمامی برگ های برنده خارجی  آنان مثل همه پرسی در کردستان عراق  و یا استعفا سعد حریری و شوی رسانه ای او در عربستان و یا قضایای یمن و اتهامات آنان علیه ایران بوده است.البته بعض دیگر همین تحلیل را به سطح عربستان و شخص محمد بن سلمان تنزل می دهند که با کمک دلارهای نفتی به این امر دست یافته است!

بعضی دیگر این فتنه را به دولت آمریکا و خاصه مدیر سرویس مخفی سازمان اطلاعات آمریکا – که ابعادی از آن را یکی از افسران این سرویس در کمیته روابط خارجی افشا کرده است –منتسب می کنند؛ مستند آن را هم اظهارات چند ماه گذشته ویلسون وزیر امور خارجه آمریکا و نیز مواضع و اظهارات ترامپ و دیگر مقامات رسمی آن بعد از این فتنه می دانند.

بعضی دیگر نیز این فتنه را متوجه مثلث فرانسه ،انگلیس ، آلمان تحت چتر اتحادیه اروپا می دانند که تمرکز عمده آنها در اتاق فکرپاریس(اپوزیسیون نوین) و با میدان داری عناصر سازمان منافقین مقیم پاریس ؛ شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد – که حدود ۵سال پیش در پاریس ثبت شده است – و نیز مجموعه ای از کانالهای تلگرامی ضد انقلاب(حدود 80 کانال) شامل  کانال های ضد انقلاب آ. ت. م با حدود 52درصد مشارکت، سه کانال اصلی سلطنت طلب ها با 14 درصد مشارکت و کانال « آگاهی، مبارزه و دموکراسی» مشهور به آمدنیوز  و دو کانال دیگر تحت حمایت کشورهای معاند با 14درصد مشارکت و کانال منافقین با 6درصد مشارکت و...از آغاز این فتنه با بیش از 150 هزار پست می دانند.

آنان استقرار مدیر تلگرام در دبی - که مشارکت در شبه کودتای مخملی سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ در روسیه (ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری روسیه و تجمعات روز پنجم مارس در میدان پوشکین و...) داشته اند - و پشتیبانی بزرگترین مرکز آموزشی-اطلاعاتی در خلیج فارس تحت مدیریت لری سانچز افسر سابق دستگاه اطلاعاتی آمریکای در امارات  ،را محتمل و قابل توجه می دانند.

بعضی دیگر هم معتقدند که این تحرکات از سوی رژیم صهیونیستی برای دور کردن ایران از تحولات داخلی فلسطین اشغالی بوده است که البته این دیدگاه در چارچوب همان دیدگاه ابتدایی قابل تحلیل است.

قبل از اینکه به جمع بندی برسید؛ لطفا اگر نظرات و دیدگاه هایی راجع به عوامل داخلی این تحرکات وجود دارد را هم مطرح کنید؟

راجع به عوامل داخلی نیز مثل عوامل خارجی نظرات مختلفی وجود دارد .بعضی ها معتقدند که این تحرکات صرفا برای انحراف افکار عمومی کشور از سخنان بسیار مهم دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفته است و بعد عوامل خارجی بر آن سوار شده اند و به نام خودشان تمام کردند.

بعضی معتقدند که این تحرکات متاثر از مخالف خوانی های یکی از مقامات مسئول سابق کشور و فراخوان رسانه های منتسب به آن است.

بعضی دیگر با استناد به یک شایعه حساب شده آنرا متوجه یکی از مقامات مشهد می دانند؛البته براساس بعض اخبار در این ارتباط یک پرونده قضایی علیه طرح کننده های این شایعه گشوده شده است.

بعضی دیگر نیز معتقدند این نتیجه فروکش نمودن دو قطبی کاذب داغ جنگ و صلح در انتخابات ریاست جمهوری و بازگشت همه  نگاهها به اقتصاد و معیشت و نیز  یاس و ناامیدی از گشایش تا ۱۴۰۰است !

بعضی  هم معتقدند که این تحرکات نتیجه نقد عملکرد اقتصادی دولت از سوی رقیب در ۵سال گذشته بوده است و خروجی آن ابتدا عادی بوده است و بعد یا جریان نفوذی داخلی بر آن سوار شده است تا مطالبات اقتصادی را به امنیتی مبدل تا بعد از آن پیگیری آن امکان پذیر نباشد! و یا اینکه بعدا ضد انقلاب بر آن سوار شده است!

بعضی دیگر هم معتقدند که این نتیجه فعال کردن گسل های امنیتی سال ۵۹-۶۰ (که تا سال ۶۷ پس لرزه های آن تداوم داشت)در جریان انتخابات ریاست جمهوری و میدان دادن سیاسی- انتخاباتی به آنان است .آنان بطور خاص به پراکندگی جغرافیایی با تاکید بر شهرهای خاص، و نیز حضور میدانی عناصر وابسته – که از بازداشتی های آنان مشخص است- استناد می کنند.

بنظر شخصی ام حالا بسته به اعتقاد به هر یک از عوامل یاد شده در داخل و خارج سطح و عمق این تحرکات تغییر می کند و با ترکیب آنها بر پیچیده گی آن افزوده تر می شود؛یعنی در مجموع و کنار گذاشتن تمامی این پازل ها در کنار هم به یک درک مشترک نسبت به فتنه بودن نزدیک می شویم .

بدیهی است که عنصر اصلی فتنه یعنی فضای غبارآلود در همین توجه مفرط به عوامل داخلی و تشدید منازعات سیاسی بین جریانات سیاسی  شکل می گیرد و با غافل شدن از عوامل خارجی رشد پیدا می کند و دشمنان در همین محیط منازعات سیاسی یارگیری می کنند؛ و برنامه های میان مدت و بلند مدت خود را راهبری می کنند؛بخاطر همین اون اولویت های سه گانه بسیار مهم هستند

آقای دکتر! نظر خود شما مبتنی بر کدام عامل یا عوامل است؟

من همان اول گفتم که این یک فتنه جدید است و ما تنها فاز کوتاه مدت آن را خنثی کرده ایم و همین اگر خوب درک و مدیریت نشود؛ می تواند به بستر برنامه میان مدت و بلند مدت خودش برسد.در واقع ترکیبی از عمده عوامل خارجی و بعض عوامل داخلی یاد شده در شکل گیری و استمرار خزنده این فتنه دخیل هستند . دیدگاه های یاد شده بالاخص ناظر بر عوامل خارجی بیش از اینکه همدیگر را نقض کنند؛ همدیگر را کامل می کنند.

البته راجع به بعض عوامل و علل داخلی باید با احتیاط بیشتر تحلیل کرد؛ نه از باب ملاحظات سیاسی بلکه از این منظر که عمده غبار در همین عوامل داخلی و بیشترین امید دشمنان به پرداختن به همان ها است تا منجر به شکاف و واگرایی بیشتر درونی ملت ایران بشود. مثل شایعه ای که راجع به یکی از مقامات در مشهد مقدس مطرح و نقش یک کاتالیزور برای گسترش این فتنه را ایفا نمود و...یا اینکه عده ای با وجود اینکه کلیت انتخابات اخیر بدون توجه به نتیجه آن ، ثبات سیاسی در داخل و اقتدار ملی و بین المللی را به ارمغان آورده است؛ در یک تحلیل سطحی و غلط و موضع دارای "تالی فاسد فتنه" این وقایع را متوجه خود

"هدف کوتاه‌مدت آن‌ها «برهم زدن امنیت کشور و ایجاد آشوب و فتنه» هدف میان مدت دشمنان «اقتصاد و معیشت مردم» و هدف بلندمدت دشمنان «از بین بردن اصل نظام» است."

مردم می دانند!خب این بنظرم درست بازی کردن در زمین دشمن است. چراکه نه تنها کلیت و آثار ارزشمند یادشده این انتخابات را ضایع می کند بلکه قطعا کشور را با یک دو قطبی کاذب  فرسایشی  و ویران کننده اجتماعی-امنیتی مواجه خواهد نمود و همان انتظاری که دشمنان به تعبیر رهبری در برهم زدن امنیت کشور در مقطع انتخابات داشتند؛ اکنون بدان خواهند رسید !به همین دلیل باید نخبگان سیاسی کشور خیلی مراقبت کنند.

بعضی ها با توجه به نوع شعارها  و عوامل میدانی و حتی مطالبات ساختارشکنانه آنان؛ برای اقتصاد و معیشت در وقوع این تحرکات نقشی قایل نیستند.نظر شما راجع به این موضوع چیست؟

این کاملا بستگی به اطلاعات و نوع تحلیل ما دارد.این نظری که شما در قالب سوال مطرح نمودید مبتنی بر اطلاعات نزدیک و تحلیل ایستا است .چراکه اولا تنها به اطلاعات و نوع شعارهای پس از تجمع های ۷دی به بعد استناد می کنند ثانیا به دو عامل مهم زمان و عمق بخشی اهتمامی نداشته و بطور سطحی به این موضوعنگاه می کنند.

اما در یک تحلیل پویا و دینامیکی نه تنها اقتصاد و معیشت زمینه و بستر اصلی برنامه میان مدت دشمن در این فتنه جدید است بلکه مولد و شتابدهنده اصلی برای گذار به مقطع برنامه بلند مدت دشمنان است. امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ در دانشگاه امام حسین (علیه السلام) دقیقا این سه هدفِ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دشمنان را تبیین کرده بودند؛اینکه هدف کوتاه‌مدت آن‌ها «برهم زدن امنیت کشور و ایجاد آشوب و فتنه» هدف میان مدت دشمنان «اقتصاد و معیشت مردم» و هدف بلندمدت دشمنان «از بین بردن اصل نظام» است

 در همین چارچوب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با عنایت به وقایع یاد شده؛ شما چه تحلیل و پیش بینی ناظر بر آینده دارید؟

اگر بخواهیم بیانات دقیق امام خامنه ای را بعنوان چارچوب اصلی یک تحلیل پویا قرار بدهیم باید بگویم اولا ما ۸سال از موج سوم برنامه ریزی ده ساله دشمنان علیه جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته ایم و تنها ۲سال از آن باقی مانده است و این دو سال با توجه به این فتنه جدید مراقبت بسیار ویژه ای نیاز دارد بالاخص در فضای برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ که معمولا در کل جهان اتفاقات خاصی سازماندهی می شود!

ثانیا در این ۸سال براساس محتوی نامه ای که مایکل لدین آن را افشا نموده است؛ عمده اقدامات توسط یک جریان نفوذی در قالب بایدها و نبایدها علیه نظام در حال اجراست و این بسیار نگران کننده است.

ثالثا طرح ریزی گسترده ای با اتحاد اطراف خارجی در پاسخ به سوال دوم و نیز بعض اطراف داخلی(خواسته یا ناخواسته) صورت گرفته است و با یک تحلیل درست می توان دریافت که دشمن با کمک جریان نفوذی در حال پیش روی است.

 این مطالب کمی کلی است و برای درک آن نیاز به اطلاعات جزیی تر هست ؛لطفا بطور مختصر به خود برنامه و این نسخه بپردازید

بله !البته چون نوع طرح ریزی های دشمن براساس تجربه های گذشته خود در ایران؛ترکیبی از چند نسخه و اقتضایی است و در زمین ایران بسته به شرایط به سمت یکی از نسخ سوق داده می شود؛ نمی توان یک نسخه واحد برای آن پیچید.

اما بطور کلی الگو و مدل براندازی جمهوری اسلامی همان نسخه ریچارد نیکسون (کتاب پیروزی بدون جنگ) برای فروپاشی شوروی است که سال ۹۴ بطور تفضیلی ابعاد و عمق آن افشا شده است .نسخه دیگری هم در ذیل همین تحلیل می شود؛ البته نسخ کاذب و جهت دهنده ای هم برای بردن در زمین و قواعد نیکسون وجود دارد.مثلا من دیدم که بعض تحلیل گران بسرعت جهت و عمق تحلیل را بردن بسمت سوریه و یا لیبی آنهم بعنوان یک نسخه اصلی!این بنظرم درست نیست و اصلا قابلیت اجرایی ندارد.کارکرد این نسخه فقط بردن به کنج مذاکرات داخلی است!

در واقع نسخه واقعی ضمیمه که ذیل همین نسخه ریچارد نیکسون پیچیده شده است؛عبارت است از نسخه ای که هاله اسفندیاری اخیرا در حاشیه ای که بر کتاب دکتر میثاق پارسا استاد جامعه شناسی مقیم آمریکا بر آن تاکید نمود و آن مدل اندونزی برای گذار به دموکراسی سکولار است. جزییات دیگری هم در این ارتباط وجود دارد که در این مصاحبه نمی گنجد

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.