1398-01-25 06:01
532
0
62548
حسن بیارجمندی نوشت :

از زیر عکس امام و رهبری تا درون لباس پاسداران انقلاب اسلامی/ رمزگشایی از اقدام دسته جمعی جریان تجدیدنظر طلب در پوشیدن لباس فرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چند روز پیش و بعد از صدور بیانیه کاخ سفید در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که«ﺍﺯ سپاه ،پاسدارتر شدن »! عده ای از همین تجدیدنظر طلبان را با پوشیدن لباس سبز سپاه و حتی توئیت و کار کردن پست های عجیب و غریب که واکنش شدید و منفی هم پیاله های ضد انقلاب آنان در خارج از کشور را بدنبال داشت اصلا تعجب مرا بدنبال نداشت و یاد تصاویر سخنرانی های خانگی همین جماعت زیر عکس امام و رهبری افتادم 

به گزارش گلستان ما، جریان تجدیدنظر طلب و عناصر آن کاملا شناخته شده اند و هیچ تردیدی در اهداف و مقاصد آنان در براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران بالاخص در موج سوم آن و در چارچوب سند پاریس از سال ۱۳۹۰ وجود ندارد.

براساس اطلاعات آشکار در ۹ سال گذشته پله به پله برنامه های کوتاه مدت و میان مدت خود را دنبال و اکنون در سال ۹۸ خود را در اوج این موج می بینند و در صورت مهیا شدن شرایط پیش بینی شده واصل به هدف مورد نظر می دانند!

و در غیراینصورت تداوم این فرآیند در موج چهارم (۹۸- ۱۴۰۸) را با عنایت به شرایط خطیر حیات سیاسی خود از اسفند ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ تضمین می نمایند.

در آغازین سالهای اجرای موج سوم (برنامه ریزی دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی) که در مسکو سند پاریس را مطالعه و تحرکات این جریان در فرانسه و آلمان را تحلیل و بررسی می کردم؛ یک پدیده پارادوکسیکال پیاده نظام داخلی این جریان ،نظرم را به خود جلب نمود.

تصاویر نشست های خانگی! این جریان تجدیدنظر طلب و سخنرانی لیدرهای برانداز آنان تعمدا ذیل تصاویر امام و رهبری ایراد و کاملا هدفمند همین تصاویر از این نشست ها را منتشر می کردند!

چند روز پیش و بعد از صدور بیانیه کاخ سفید در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که«ﺍﺯ سپاه ،پاسدارتر شدن »! عده ای از همین تجدیدنظر طلبان را با پوشیدن لباس سبز سپاه و حتی توئیت و کار کردن پست های عجیب و غریب که واکنش شدید و منفی هم پیاله های ضد انقلاب آنان در خارج از کشور را بدنبال داشت اصلا تعجب مرا بدنبال نداشت و یاد تصاویر سخنرانی های خانگی همین جماعت زیر عکس امام و رهبری افتادم 

اما یک چیز تعجب و تاسف مرا برانگیخت و آن اینکه بعض افراد و اشخاص خودی دارای سوابق درخشان بصیرتی، فریب این بچه گربه رقصانی ها را خورده و بدون داشتن تحلیل درست ،به وجد آمده و یادداشت ها و پست های تاریخی ای !نوشتند و منتشر کردند.
در این وجیزه بر آن شدم دلایل اصلی این اقدام تجدیدنظر طلبان را برای ثبت در تاریخ به شرح ذیل به نگارش در آورم :

۱- جریان تجدید نظر طلب صرفا خود را در مقابل اقدام ترامپ و نهایتا دولت ترامپ قرار داده است و نه رژیم آمریکا بعنوان شیطان بزرگ و مصداق اکمل استکبار جهانی و در واقع این اقدام تبری از اقدام ترامپ است و نه آمریکا و بعبارتی قطع ارتباط و وابستگی کنونی با آمریکا و متحدین آن و مرزبندی با آنان نیست

۲- جریان تجدیدنظر طلب بخوبی بر تحولات سیاسی انتخاباتی آمریکا و آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ اشراف و می دانند که این تبری جستن در تضعیف موقعیت داخلی ترامپ و تقویت حزب دموکرات آمریکا و نامزدهای آن چه میزان اثر دارد.
به زعم بعض لیدرهای این جریان ،پیروزی محتمل نامزد دموکرات ها می تواند در آغازین سال موج چهارم و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و پس از آن نقش بسزایی در حفظ فرآیند تغییر و یا براندازی نرم جمهوری اسلامی ایفا نماید.

۳- جریان تجدیدنظر طلب خود را در سال ۹۸ و اوج موج سوم برنامه ریزی دشمنان برای براندازی نرم جمهوری اسلامی (براندازی از درون) می دانند و این اقدام ترامپ! را خلاف قاعده بازی در این مقطع زمانی و منجر به تقویت جایگاه نظام اسلامی و نهادهای انقلابی می دانندکه عملا تمام سرمایه گذاری های ۹ساله آنان را برای براندازی نابود خواهد کرد

۴- جریان تجدید نظر طلب براساس سیاست ها و برنامه ریزی های درونی در موج سوم و ۹سال گذشته اقداماتی را با مشورت و همکاری بعض کشورها از جمله کشورهای عرب منطقه و رسانه های آنان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرایی نموده اند که این اقدام بظاهر احمقانه ترامپ همچون منور و نورافکنی این خط ارتباطی و همسویی و هم پوشانی آنان را آشکار ساخته است و می بایست با روشن کردن منور و نورافکنی دیگر و در جهتی دیگر (پوشیدن لباس سپاه در برابر دوربین ها ) از رمزگشایی این زمین و قاعده بازی مشترک در نزد افکار عمومی خودداری شود

۵- جریان تجدید نظر طلب با این تاکتیک در صدد حفظ خطوط اصلی و راهبردی آفندی خود برای تغییر از درون از جمله اقدامات هدفمند و هوشمند علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و درصدد حفظ و القای بظاهر داخلی و درونی آن است و می خواهد اصالت آمریکایی و مدل ریگانی بودن آن را پنهان کند.

۶- جریان تجدیدنظر طلب با عنایت به سوابق اقدامات عملی خود علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک سو و این اقدام ایالات متحده آمریکا علیه سپاه پاسدران انقلاب اسلامی ،عملا بعنوان ستون پنجم این کشور در نزد همگان معرفی و سعی در استتار مجدد خود است.

۷- شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل و رسمی ،دولت آمریکا را حامی تروریسم معرفی و عملا ساز و کارهای قانونی مقابله ای وارد فاز اجرایی خود شده است و جریان تجدید نظرطلب خود را مشمول احتمالی این اقدامات متقابل بعنوان شرکا و معاونین داخلی آمریکا بعنوان حامی تروریسم می دانند

۸- براساس نظرسنجی های داخلی و مورد قبول جریان تجدید نظرطلب، دولت آمریکا در نزد افکار عمومی مردم ایران بسیار منفور و حتی سکوت در برابر اقدامات آنان منجر به سقوط کامل این جریان خواهد شد

۹- اقدامات منطقه ای سپاه پاسدران انقلاب اسلامی که در این شرایط خاص آثار خود را در سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به ایران و نیز سفر دکتر روحانی به عراق در نزد افکار عمومی بجای گذاشته است و نیز اقدامات غرورآفرین و موفقیت آمیز داخلی سپاه پاسداران در مدیریت بحران سیلاب های اخیر و به میدان آوردن تمام توانمندی ها و ظرفیت های خود برای خدمت رسانی به مردم ؛این نهاد را در اوج محبوبیت خود قرار داده است
براساس نظریه مارپیچ سکوت،جریان تجدیدنظر طلب بشدت از انزوای خود ترس و وحشت دارد و این اقدامات خود را فرصتی مناسب برای خروج از این انزوا و موج سواری بر جریان غالب اجتماعی در حمایت از سپاه می داند

۱۰- جریان تجدیدنظر طلب با این اقدام نیز فرضیه ایفای نقش در این پروژه غربی،عبری و عربی را با توجه به رد پاهای خود در ۹سال گذشته را از روی میز تحلیل و بررسی ها عمومی و خاص خارج کرده است

۱۱- جریان تجدیدنظر طلب با این بچه گربه رقصانی خود ،امید به حفظ روزنه های نفوذ و رخنه خود از طریق بعض دستگاه ها و نهادها و اشخاص جذب شده دارای رحم اجاره ای داشته و آنرا فرصتی برای فریب و جذب افرادی دیگر که فاقد تحلیل هستند دارند

۱۲- جریان تجدیدنظر طلب به دلیل حضور موثر داخلی و دسترسی به اطلاعات و تحلیل های واقعی میدانی عاری از آلودگی های تله گرامی از شکست پروژه دو قطبی سازی در نیروهای مسلح و در بین مردم بالاخص با وجود فضای فوق العاده خدمت رسانی به مردم توام با وحدت بی نظیر آگاه و بازی کردن در این زمین را بدون هیچ اثر و نتیجه مورد انتظار می داند

۱۳- جریان تجدید نظر طلب همانند تمامی ستون پنجم ها بخوبی می داند که پوشیدن لباس فاتحین ابتدایی ترین و بدیهی ترین تاکتیک برای حفظ و حراست از خود و ماوریت های اصلی محوله است
۱۴- جریان تجدیدنظر طلب با توجه به اقلیت بودن برای حفظ خود بشدت تشکیلاتی و از یک نظم و سلسله مراتب درونی تبعیت می کند و در این ارتباط اقدام یکپارچه و تابلوی آنان نشان می دهد که از یک دستور تشکیلاتی ویژه و خاص با وجود هزینه های زیاد آن تبعیت محض کرده اند و این یک ضرورت برای "مبارزه مصلحانه و رد تئوری فنا "! سعید حجاریان است

۱۵- تن کردن یک لباس و شلوار و عکس گرفتن با آن و انتشار آن در فضای مجازی تنها نسخه کم هزینه مادی و بسیار اثرگذار با نفوذ و ضریب رسانه ای بالا براساس مبانی و اصول جنگ ادراکی و شناختی است و در اختلال ادراکی جامعه هدف خود بسیار موثرتر عمل می کند تا سخنرانی و یادداشت و ...

۱۶- جریان تجدید نظر طلب با پوشیدن این لباس از فروپاشی ائتلاف های داخلی و ایجاد شکاف ها و فاصله ها با دیگر جریانات متمایل به نظام که در زمین آنان بازی می کنند؛جلوگیری نمودند

۱۷- از نظر جریان تجدیدنظر طلب استراتژی مقابله سخت و نیمه سخت علنی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تجربه ۴۰سال گذشته کاملا شکسته خورده است و می بایست از مقابله نرم و خزنده بهره برد

۱۸- براساس مطالعات میدانی پژوهشگران ذیربط دانشگاه کلمبیا نیویورک ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نهادهایی است که بجهت خاستگاه و مختصات مردمی و انقلابی آن حذف شدنی نیست و می بایست تحت پروژه انقلاب اسلامی حداقلی ، جامعه پردازی اسلامی و انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز به حداقل ممکن تنزل داد و این اقدام را می بایست در این چارچوب تحلیل کرد

۱۹- این اقدام دولت آمریکا گشودن یک میدان جدید و با ابعادی سخت و نیمه سخت است که به تجربه پیروزی های سپاه پاسداران در تمام این سالها ،بازنده اصلی آن آمریکاست و تبعات آن گریبانگیر جریان تجدیدنظر طلب نیز خواهد شد

۲۰- انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری یکی از اولویت های اصلی جریان تجدید نظر طلب است و این موضوع بشدت بر وضعیت این جریان اثر منفی خواهد گذاشت.

به قلم حسن بیارجمندی

انتهاي پيام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.