کوهی با ارتفاع بیش از 1350 متر در شرق استان گلستان واقع در شهرستان گالیکش است که از منظره‌ای چشم‌نواز و هوایی دلپذیر و طبیعتی زیبا برخوردار بوده و از طرف شرق٬ جنوب شرقی و جنوب به گالیکش مشرف است.

IMG_5411.jpg

IMG_5427.jpg

IMG_5430.jpg

IMG_5438.jpg

IMG_5440.jpg

IMG_5444.jpg

IMG_5445.jpg

IMG_5459.jpg

IMG_5464.jpg

IMG_5475.jpg

IMG_5483.jpg

IMG_5485.jpg

IMG_5504.jpg

IMG_5509.jpg

IMG_5516.jpg

IMG_5519.jpg

IMG_5520.jpg

IMG_5522.jpg

IMG_5525.jpg

IMG_5527.jpg

IMG_5529.jpg

IMG_5530.jpg

IMG_5532.jpg

IMG_5534.jpg

IMG_5537.jpg

IMG_5538.jpg

IMG_5540.jpg

IMG_5545.jpg

IMG_5550.jpg

IMG_5559.jpg

IMG_5561.jpg

IMG_5563.jpg

IMG_5564.jpg

IMG_5570.jpg

IMG_5571.jpg

IMG_5572.jpg

IMG_5573.jpg

IMG_5576.jpg

IMG_5577.jpg

IMG_5580.jpg

IMG_5581.jpg

IMG_5582.jpg

IMG_5584.jpg

IMG_5585.jpg

IMG_5586.jpg

IMG_5590.jpg

IMG_5597.jpg

IMG_5598.jpg

IMG_5606.jpg

IMG_5613.jpg

IMG_5617.jpg

IMG_5619.jpg

انتهاي پيام/