نگارنده پروژه موریانه ها را تحت ۲۰ گام برای « تغییر از طریق صندوق آراء» توسط غرب در کشورهای مستقل جهان برشمرده است.

به گزارش گلستان ما، حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه،۲۰ گام برای « تغییر از طریق صندوق آراء» توسط غرب را در ادامه برشمرده است.

گام اول: عبور از پروژه های براندازانه سنتی، محدود و تاکتیکی سوخته و ورود به میدان «عدم تحريم انتخابات» و تاکيد بر مشارکت همه در انتخابات

گام دوم:  «فرآيند محوری – استراتژيک در براندازی» (براندازي استراتژيک به مجموعه سياست ها و برنامه هاي مستمري که براي جهت دهي به تناسب ميان وضعيت برون تشکيلاتي اپوزيسيون و توانمندي درون تشکيلاتي اپوزيسيون به سوي مقاصدي گسترده تر و نا محدود اطلاق مي شود)

گام سوم: اهتمام ویژه به «عمليات های نفوذ برنامه محور»  زنجیره ای در قالب برنامه کوتاه مدت، ميان مدت،و بلند مدت(یک دوره حداقل۱۰ساله)

گام چهارم: تبدیل کردن انتخابات (بعنوان مولفه اصلی ثبات سیاسی و ضامن امنيت ملي کشور هدف) به یک « پدیده بی ثبات وتهدید کننده امنیت ملی» در حوزه های مختلف(برآیند انتخابات به دلیل نفوذ موریانه ها به ضد خود در اداره امور کشور و استحاله از درون تبدیل می شود)

گام پنجم:حفظ انگاره های «انتخابات آزاد و تقلب در انتخابات» و نیز دفاع از افراد و اشخاص نماد ساز در این عرصه بعنوان مولد اصلی انسجام بخشی و یکپارچگی اپوزیسیون ( با عنایت به  وسعت، عمق، امکان جذب عناصري از درون حاکميت،بعد زماني، ابعاد بين المللي آن و... می تواند به بزرگترين سرمايه اجتماعي در سطح داخلی و خارجی  محسوب مي شود؛ ازينرو بر حفظ و تقويت اين سرمايه و خود داري از هرگونه عمل و اظهار نظر رسمي و غير رسمي که منتهي به تضعيف چنين سرمايه اي شود تاکيد و از آن به خط قرمز جريان ياد مي شود)

گام ششم:حمایت از «فعاليت های آزاد احزاب و سازمان هاي مدني و صنفي مستقل از نظام!» که فعاليت آنان از سوي نظام حاکم غيرقانوني اعلام و منحل شده اند!(معمولا تحت پوشش ها و ساختارهای نوین به فعالیت های خود ادامه می دهند)

گام هفتم :وضع يک قانون جديد و يا تفسير جديد از اصول قانون اساسي حاکم تحت «شعار آزادی»!

گام هشتم: «مداخله گری در فرآیند اجرا و نظارت بر انتخابات» از سوی احزاب و سازمان هاي مدني و صنفي مستقل از نظام حاکم!(زاویه دار با نظام حاکم و نهادهای آن) و نیز نهادهاي بين المللي!

گام نهم :فراهم کردن زمینه «آزادي مفرط رسانه ها »، تضمين و حمایت از آزادي بيان و عقيده و ترويج انديشه هاي مختلف! و حتی مخالف نظام حاکم!

گام دهم : «سرمايه گذاري و نفوذ در مناطق روستایی»، شهرهاي کوچک و اقشار متوسط تحت پوشش های مختلف

گام یازدهم: بهره گیری حداکثری از «آزادي هاي نامحدود پيش از انتخابات» تا برگزاري انتخابات! با توجه به فضاي تبليغاتي و بحث و گفتگوهاي نامزدها!

گام دوازدهم:دامن زدن به جو «بي نظمي و ناکارآمدي نظام اداري کشور، ترويج فساد، افزايش معضلات داخلي» و خارجي و...بعنوان عوامل برهم زننده تمرکز و کاهنده قدرت کنترل و نظارت موثر دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي نظام و در نتیجه مخدوش کردن اقتدار و کارآمدي نظام حاکم.

گام سیزدهم:توجه به جذب و «یارگیری از بخشي از حاکميت در فرآيند گذار به دموکراسي» بعنوان يک اصل و تاکيد بر حفظ و بکارگيري بعض نهادهاي موجود در حاکميت فعلي درافق اين گذار!

گام چهاردهم :طرح علني ملاحظات و «آسيب هاي مختلف اجتماعي در جامعه»،حضور فعالانه اعضاي شبکه هاي مناطق در جلسات و ستادهاي انتخاباتي و دامن زدن به شبهات،ترويج اصول و استانداردهاي بين المللي حقوق بشر، استفاده از روشهاي نمادين و نمادساز، بهره گيري از روش هاي موثر در ارتباط با محيط و ديگران از جمله شعر، کليپ، طنز و...

گام پانزدهم :ايجاد شجاعت، اميد و احساس توانمندي و در نتيجه «خروج از انفعال و سازمان دهي تشکيلاتي بدنه‌ي اجتماعي قشر خاکستري».

گام شانزدهم : انسجام و هم‌افزايي بين اپوزيسيون داخل و خارج کشور جهت برداشتن گامهاي موثر در تحميل استانداردهاي مورد نظر در « اجراي انتخابات آزاد »

گام هفدهم :تشديد اختلافات و بحران هاي داخلي و خارجي و برهم خوردن توازن قوا، «روي کار آمدن دولت فاقد اقتدار و توان لازم »برای چانه زني بالا در داخل و خارج آن کشور.

گام هجدهم: نگه داشتن نظام سیاسی حاکم در فضاي بحراني گذار و «ورود به یک فضای باز و آزاد از هر قید و بند!»

 گام نوزدهم :  «مخدوش شدن کارآمدي نظام حاکم» در نزد افکار عمومی، زير سؤال رفتن ويژگي های مردمي آن

گام بیستم : نفي نظام حاکم و زمينه سازی از درون براي «تغییر و گذار به دموکراسي ليبرال»!

انتهای پیام/