یارمضان عنوان و نام رسمی است که در بین تراکمه توسط روحانی مسجد محله بهمراه چند تنی از جوانان و نوجوانان متدین محل اجرا می شود.

به گزارش گلستان ما به نقل از راه اسپی دژ، در بین همه ی مسلمین جهان ماه رمضان به عنوان ماه نزول قرآن و ماه مهمانی خدا از احترام ویژه ای برخوردار است.

شب های قدر در این ماه از طرف بزرگسالان فرصتهای مغتنمی شمرده که حتما باید با شب زنده داری و با خلوص نیت ارتباط معنوی با خالق جهان و جهانیان بر قرار نموده و با ابراز عبودیت و بندگی در پیشگاه پروردگار، طلب آمرزش نمایند. و از طرف دیگر کودکان و نوجوانان نیز در شب چهاردهم این ماه به صورت گروهی خانه به خانه می گردند و اهالی خانواده که از قبل منتظر آمدن آنها هستند به استقبالشان آمده به اشعاری که توسط سرپرست گروه خوانده می شود گوش فرا می دهند و در پایان هر بند از اشعار همراهان با گفتن دسته جمعی کلمه ی " الله " جواب می دهند

در گروه های یارمضان پول ها و اجناسی از قبیل برنج و گوشت و روغن را که مردم اهدا کردند به مردم نیازمند تحویل میشود.

 

انتهای پیام/