در آستانه انتخابات یازدهم مجلس اصلاح طلبان گلستانی دریافتند که با کمترین اقبال عمومی مواجه اند لذا خودشان دست بکار شدند تا مهره های ناکارآمد را حذف کنند .

به گزارش گلستان ما ؛ تعدادی از اصلاح طلبان گلستانی مامور شدند تا با تربتی نژاد جهت عدم ورود به انتخابات آتی مجلس از حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا صحبت کنند .

دکتر نورمحمد تربتی نژاد عضو هیئت علمی و رئیس اسبق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود که با لقب پروفسور در سال 94 توانست از حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا وارد مجلس شود .

اصلاح طلبان معتقدند تربتی نژاد کسی نبود و آنها بودند که باعث شدند تا او نماینده شود اما اطرافیان تربتی نژاد معتقدند خصوصیات رفتاری و اخلاقی، دانش و پرستیژ دکتر در کنار حمایت احزاب اصلاح طلب منجر به اخذ آرای مردم در سال 94 شده است .

حال در آستانه انتخابات یازدهم مجلس اصلاح طلبان دریافتند که با کمترین اقبال عمومی مواجه اند لذا خودشان دست بکار شدند تا مهره های ناکارآمد را حذف کنند .

این کار هم برای تربتی نژاد یک #خودکشی سیاسی و مهر تایید ناکارآمدی است و هم برای جریان اصلاح طلب گرگان یک کارنامه بد که چرا چهار سال سرنوشت مردم را به چنین مهره ناکارآمدی سپردند و اینکه آیا می توان به چنین جریانی دوباره اعتماد کرد؟

انتهای پیام /