حسن روحانی رئیس جمهور در حالی هفته آینده برای دومین بار به استان گلستان سفر می کند که مردم استان دیدگاههای متفاوتی در خصوص این سفر و عدم تحقق وعده های داده خصوصا مباحث معیشتی و بیکاری شده دارند .

انتهاي پيام/