در همین تحرکات «فضای مجازی پایه» ماشین جنگی اطلاعاتی- امنیتی ناتو از مجموع ۸ هزار کانال تلگرامی فعال در حوزه امنیتی و. . . تنها با حدود ۷۸ کانال؛ بیش از ۴۲ هزار نفر(غیر از تماشاچی های میدانی) را در اقصی نقاط کشور به کف میدان ها و خیابان های اصلی شهرهای هدف کشاندند و با این حضور میدانی آن را به یک جریان و موضوع بحث تبدیل و به درون جز جز کالبد درونی کشور کشاندند و دیگر کشورها را متوجه این «پیش بحران» نمودند و. . . !

به گزارش گلستان ما به نقل از کاوش نیوز، دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه با توجه به موقعیت ژئو پلیتک جمهوری اسلامی و نقش محوری ایران اسلامی در جبهه مقاومت در یاد داشتی با عنوان "ناتوی اطلاعاتی و بزرگ ترین عملیات «فضای مجازی پایه» علیه ایران" نوشت:

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را بعنوان اتحادی متشکل از امریکای شمالی و اروپا برای دفاع مشترک نظامی می شناختند؛ اما در سالهای اخیر با توجه به تغییر تهدیدات از سخت به نرم و تفاوت ماهوی تهاجم ها که ویژگی بارز آن اطلاعاتی_امنیتی بودن است_ این سازمان و رسالت آن عمدتا و عملا به یک مجموعه تمهیدات اطلاعاتی_امنیتی مبدل شده است.

هر چند در دوران جنگ سرد نیز این سازمان عملیات های اطلاعاتی – امنیتی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد و معیشت را اجرا می کردند و مصداق بارز آن شوروی سابق بود که فروپاشی آن را بدنبال داشت. اما بطور خاص در پسا جنگ سرد با اصلاح ساختارها و محتوی درونی و خاصه تکیه بر تجارب پیروزی های بزرگ خود؛ بعض بازوان خود را به اندیشکده های فرهنگی و سیاسی و یا بنگاه ها اقتصادی - بازرگانی و. . . مبدل و در حال اجرای پیچیده ترین عملیات های اطلاعاتی- امنیتی در سراسر جهان می باشند.

شاید هم دو دهه لازم بود که این تصویر واقعی آشکار شود که ناتوعلاوه بر حوزه نظامی ، عملیات های ویژه در حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی در دستور کار داشته است. عملیات هایی با تمهیدات سیاسی که به «ناتوی سیاسی»؛ اقتصادی که به «ناتوی اقتصادی» ؛فرهنگی که به « ناتوی فرهنگی» و نهایتا اطلاعاتی و امنیتی که به «ناتوی اطلاعاتی» شهرت یافته اند و محور تمام آنها همین ناتوی اطلاعاتی بوده و در فروپاشی شوروی سابق نقش ویژه و منحصر به فرد خود را به اثبات رسانده است.

 در ایران نیز بطور خاص بعد از جنگ تحمیلی ردپای این تمهیدات ناتو خاصه در حوزه های اقتصادی ، فرهنگی و علمی(طرح فولبرایت و نفوذ به دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران) نمود ویژه ای دارد. هر چند در همان سالهای ابتدایی عمدتا ناظر بر تمهیدات اقتصادی ، فرهنگی و علمی بعبارتی ناتوی اقتصادی ، فرهنگی و علمی بود و با تربیت خیل عظیمی از نخبگان ایرانی لیبرال در دانشگاه های اروپایی و گسیل کردن آنان به ایران بر عمق ناتوی فرهنگی خود افزود و در تداوم آن به یک ناتوی سیاسی منتهی گردید؛ اما در تمام این دوران و سالهای اخیر، که رخنه و نفوذ دشمنان و ایادی آنان به درون ساختارها عینیت خاصی یافته است- ناتوی اطلاعاتی- امنیتی همچنان نقش محوری و مولد اصلی راهبری ماشین جنگی ناتو در درون ایران را بر عهده دارد و حتی بعض سفرای این کشورها بطور میدانی و جمعی هدایت این جنگ داغ اطلاعاتی را برعهده دارند.

راهبری تولید مواد مخدر سنتی و صناعی و ترانزیت آن به داخل ایران بنحوی که راه به خارج از آن نداشته باشد، سوق دادن اقشار جوان به مصرف قرص های روان گردان و مشروبات الکلی، تقویت و پوشش گروهک های تجزیه طلب، هدایت سایت ها و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خبرپراکن و پخش کننده سریال های مثلثی وابسته و یا حمایت شبکه های ماهواره ای اپوزیسیون سنتی، راهبری سخت افزاری و نرم افزاری فضای گسترده و پیچیده اینترنت و در چند سال اخیر فضای مجازی موبایلی با برنامه های متعدد و متنوع پیام رسان ها و. . . تنها بخشی از این اقدامات این سازمان علیه کشور ما برای هدف قرار دادن نرم «جمعیت بیدار» بعنوان اصلی ترین عنصر متغییر ژئوپلیتیک ایران اسلامی است.

اگر اقتضائات دوره پسا جنگ جهانی دوم افزایش توان نظامی و آمادگی برای دفاع فردی و جمعی در اردوگاه غرب علیه اردوگاه شرق یک ضرورت بود؛ در این عصر و بطور خاص پس از بیداری اسلامی و پیروزی های مستمر جبهه مقاومت اسلامی در غرب آسیا در حوزه نظامی، آن راهبرد نرم بطور ویژه و عمده ای مورد اهتمام قرار گرفته و این اردوگاه با میدان داری ناتو بطور ویژه ای وارد نبردهای اطلاعاتی- امنیتی در قلب جهان اسلام ناب محمدی (ص) شده است که ویژگی بارز این عملیات بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده از جریان نفوذ و نفوذی است و ازینرو می توان از آن به یک ناتوی اطلاعاتی و عمدتا مجازی پایه علیه جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

در واقع، ایالات متحده امریکا و متحدان غربی و عربی آن با این تمهیدات اطلاعاتی- امنیتی در صدد درهم شکستن اتحاد مقدس جبهه مقاومت اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از گسترش دومینویی اسلام ناب محمدی (ص) به سایر کشورهای مسلمان و دیگر کشورها هستند.

هر چند عالی ترین مقام ذیربط ایرانی راجع به کلیت ناتوی اطلاعاتی اشاراتی داشته اند اما راجع به ابعاد و عمق آن اختلاف نظرات جدی وجود دارد ؛چراکه هسته اصلی داخلی این عملیات را نفوذ و عناصر نفوذی آن در بستر فضای مجازی تشکیل می دهند که حداقل در این چند سال اخیر راجع به آن موضوع اختلافات جدی وجود داشته و هنوز ادامه دارد. ازینرو عده ای دقیقا در زمین ناتو اطلاعاتی و براساس قواعد آن تحت پوشش ادعایی توهم توطئه بازی می کنند!اما آیا اقدام کسانی که دقیقا براساس فلسفه تشکیل ناتوی اطلاعاتی در کشور مشی و مشق می کنند؛ می‌تواند توهم باشد؟ قطعا خیر. اگر کسی اندک علم و تحلیل اطلاعاتی مبتنی بر اطلاعات آشکار داشته باشد؛ شناخت و شناسایی آن چندان سخت نیست و چندان به تخصص ویژه نیاز ندارد. البته این نوع نگاه در همان سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی _که مساله نفوذ از سوی جریان لیبرال و نفاق بصورت جدی مطرح بود_ وجود داشت؛ اما گذر زمان و افشای اسناد آن نشان داد که تمام آنها عین حقیقت بوده است.

اما سوال اصلی این است که این وضع را می بایست چگونه تحلیل و ارزیابی کرد؟ آیا ناتوی اطلاعاتی ،سازمانی بیرونی با اهدافی صرفا خارجی و تدافعی صرف است که به دلیل افزایش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران پای به میدان یک جنگ اطلاعاتی نهاده است و یا اینکه به دلیل فراهم بودن بسترهای رخنه و نفوذ در درون نظام اسلامی برای استحاله و براندازی آن از یک سو و بستر سازی های هدفمند و کاملا مهندسی شده در حوزه آسیب های اقتصادی و اجتماعی _فرهنگی ، شبکه‌های منسجمی در درون کشور ایجاد نموده اند!؟ که تحرکات اخیر فضای مجازی پایه( عمدتا تلگرام پایه و. . . ) در چند شهر کشور از ۷دی تا ۱۴ دی را باید مصداق بارز آن دانست؟

در همین تحرکات «فضای مجازی پایه» ماشین جنگی اطلاعاتی- امنیتی ناتو از مجموع ۸هزار کانال تلگرامی فعال در حوزه امنیتی و. . . تنها با حدود ۷۸ کانال شامل کانال های ضد انقلاب آ. ت. م با حدود ۵۲درصد مشارکت، سه کانال اصلی سلطنت طلب ها با ۱۴ درصد مشارکت و کانال « آگاهی، مبارزه و دموکراسی» مشهور به آمدنیوز و دو کانال دیگر تحت حمایت کشورهای معاند با ۱۴درصد مشارکت و کانال منافقین با ۶درصد مشارکت و. . . انتشار بیش از ۱۵۰ هزار پست ؛براساس آمارهای رسمی بیش از ۴۲ هزار نفر(غیر از تماشاچی های میدانی) را در اقصی نقاط کشور به کف میدان ها و خیابان های اصلی شهرهای هدف کشاندند و با این حضور میدانی آن را به یک جریان و موضوع بحث تبدیل و به درون جز جز کالبد درونی کشور کشاندند و دیگر کشورها را متوجه این «پیش بحران» نمودند و. . . !

نگارنده به تجربه میدانی و مطالعات شبه انقلاب رنگی روسیه (دوره زمانی ۲۰۱۱_۲۰۱۲ در مسکو ) و حتی اطلاع از تحرکات میدانی و مطالعات انقلاب رنگی اخیر در اوکراین(دوره زمانی ۲۰۱۱- ۲۰۱۴در مسکو) این عملیات و تمهیدات اطلاعاتی- امنیتی «فضای مجازی پایه» ناتو را منحصر به فرد می دانم؛عملیات و تمهیداتی که احتمالا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه مجددا براساس این تجربه اخیر در ایران مورد کاربرد هوشمندانه تری قرار گیرد. رصد این تحرکات از سوی مقامات روسیه ، اتخاذ موضع قابل توجه سخنگوی وزارت خارجه روسیه در برابر اظهارات مداخله جویانه نماینده آمریکا در سازمان ملل در امور داخلی ایران، مواضع دیگر مقامات آن بالاخص راجع به طرح این تحرکات در شورای امنیت سازمان ملل متحد و. . . در دل خود نگرانی های عمیق از احتمال مشابه سازی این جنگ نرم « فضای مجازی پایه »در روسیه دارد؛ که ادوارد اسنودن چند سال در حال آماده کردن روس ها است.

 نگارنده با مطالعه تحرکات دشمنان انقلاب اسلامی بطور خاص در ۸سال گذشته؛ معتقد است که اقدامات سازمان‌یافته تر دیگری در دوره زمانی ۹۶_۹۸ در پیش است که اهداف اصلی موج سوم دهه برنامه ریزی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و همانطور که در یادداشت های پیشین تاکید نمودیم جز با اهتمام به عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات( موسوم به اینترنت ملی و برنامه های بومی آن) و همچنین تشکیل رسمی جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نمی توان چشم این ناتوی اطلاعاتی- امنیتی را کور کرد.  توکل به خدا

انتهاي پيام/

نوشتن دیدگاه

توجه!

گلستان ما نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمییابند.
اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می شوند


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید