در سکوت رسانه ای، بیش از 230 قوچ و میش پارک ملی گلستان به علت نامعلوم تلف شدند.

به گزارش گلستان ما به نقل از کلاله خبر، یازدهم و دوازدهم فرودرین امسال بیش از 230 میش و قوچ در پارک ملی گلستان تلف شدند.

یک منبع موثق در اینباره گفت: علت تلف شدن این قوچ ها و میش ها مشخص نیست و نمونه برداری برای تشخیص به آزمایگشاه های تهران ارسال شد.

حال جای این سوال پیش می آید که چرا پس از گذشت نزدیک به یک ماه هیچگونه اطلاع رسانی در این خصوص انجام نشده است(انتشار تصاویر و تعداد)؟ آیا قصور انسانی در این موضوع دخیل است؟این سایت خبری منتظر پاسخ مسئولین است.

kalalekhabar_ir_1.jpg

kalalekhabar_ir_2.jpg

kalalekhabar_ir_3.jpg

kalalekhabar_ir_4.jpg

kalalekhabar_ir_5.jpg

kalalekhabar_ir_6.jpg

انتهاي پيام/