مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: گنبد در روز نخست سال 96 بیشترین تعداد اقامت کنندگان را به خود اختصاص داد.

 به گزارش گلستان ما ؛ ابراهیم کریمی با اعلام این مطلب افزود: آزادشهر 903 مورد، آق قلا 145 مورد، بندرگز 498 مورد، بندرترکمن 1102 مورد، رامیان 520 مورد، علی آباد 1194 مورد، گرگان 3266 و گنبدکاووس6910 اقامت داشته است.

 کریمی تصریح کرد: همچنین کردکوی 2147 مورد، کلاله 1302 مورد، گالیکش 1374مورد، گمیشان 88مورد، مراوه تپه 64 مورد و مینودشت 2147 مورد اقامت را ثبت کرده اند.

 به گفته او، در آزادشهر 98 نفر در هتل ها، 100 نفر خانه مسافر، 488 نفر در کمپ موقت، 217 در آموزش و پرورش اقامت کردند.

 دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان خاطرنشان کرد: در آق قلا 45 نفر در آموزش و پرورش ، 30 نفر در چادر مسافرتی و 70 نفر در سایر مراکز اقامت کردند، در بندرگز نیز 80 نفر در خانه مسافر، 170 نفر در کمپ موقت، 78 نفر در آموزش و پرورش، 50 نفر در چادر مسافرتی و 120 نفر در سایر مراکز اقامت کردند.

 او گفت:در بندر ترکمن 27 نفر در مهمانپذیر، 340 نفر در خانه مسافر، 132نفر در کمپ موقت، 263 نفر در آموزش و پرورش، 210 نفر در چادر مسافرتی، 130 نفر در سایر مراکز اقامت کرده اند.

 کریمی بیان داشت: رامیان 25 نفر را در مهمانپذیر، 95 نفر را در خانه مسافر، 90 نفر را در کمپ موقت، 180 نفر در آموزش و پرورش و 130 نفر را سایر مراکز اقامتی جای داد.

 او خاطر نشان کرد: علی آباد کتول 80 نفر را در هتل، 38 نفر در مهمانپذیر، 280 نفر در خانه مسافر، 114 نفر کمپ موقت، 353 نفر در آموزش و پرورش، 198 نفر در چادر مسافرتی و 131 نفر در سایر مراکز اقامت داده شدند.

 ابراهیم کریمی گفت: در کردکوی نیز 17 نفر در هتل، 14 نفر در هتل آپارتمان،35 نفر در مهمانپذیر ، 760 نفر در کمپ موقت، 134 نفر در آموزش و پرورش، 87 نفر در چادر مسافرتی و 1100 نفر در سایر مراکز اقامت کردند.

 او اظهار کرد: در کلاله نیز 738 نفر در کمپ موقت، 67 نفر در آموزش و پرورش، 71 نفر در چادر مسافرتی و 426 نفر در سایر مراکز اقامت کردند.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان تصریح کرد: گالیکش هم 84 نفر در مهمانپذیر، 500 نفر در خانه مسافر، 75 نفر در کمپ موقت، 325 نفر در آموزش و پرورش، 90 نفر در چادر مسافرتی و 300 نفر را در سایر مراکز اقامت داد.

 کریمی با اشاره به اقامت در گرگان گفت: در گرگان 565 نفر در هتل، 41 نفر در مهمانپذیر، 243 نفر در هتل آپارتمان، 370 نفر در خانه مسافر،  253 نفر در کمپ موقت، 1574 نفر در آموزش و پرورش، 185 نفر در چادر مسافرتی و 35 نفر در سایر مراکز اقامت کردند.

 او تصریح کرد: گمیشان 12 نفر خانه مسافر، 66 نفر در آموزش و پرورش 10 نفر درکمپ موقت اقامت کردند، در گنبدکاووس هم 61 نفر در هتل، 46 نفر در مهمانپذیر، 6251 نفر در کمپ موقت، 298نفر در آموزش و پرورش ، و 254 نفر در سایر مراکز اقامت کردند.

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: مراوه تپه 10 نفر را در آموزش و پرورش و 54 نفر در سایر مراکز اقامت کردند و مینودشت 38 نفر در هتل، 25 نفر در مهمانپذیر، 49 نفر در خانه مسافر، 134 نفر در آموزش و پرورش،16 نفر درکمپ موقت و 12 نفر در چادر مسافرتی، 1873 نفر در سایر مراکز اقامت کردند.

انتهای پیام /

آخرین مطالب