دولت یازدهم و دوازدهم، کشور را در زمینه دولت مجازی به یکی از پیشروترین کشورها تبدیل کرده است.

با تامل در عنوان تیتر اسراری پشت پرده تیتر ها نمایان میشود که نشانگر ذهن نویسنده مطلب و جریان سازی تفکرات خود بوده است.

در حالی که «سال افزون» چند سال قبل باید به تیم اضافه می شد و الان یواش یواش خداحافظی می کرد، باید منتظر بنشیند تا اگر یک روز سعید معروف سرما خورد یا حال بازی نداشت، بیاید و چند پاس بدهد! یک زمان می گفتند قهرمانان هرگز نمی میرند، الان باید گفت قهرمانان هرگز پیر نمی شوند!

مدیر یکی از روستاها فضای مدرسه را به شخصی اجاره داده تا در آن شالی بکارد تا از قبل آن سودی بدست آید و موجبات تفریح و شادی دانش آموزان مهیا شود.

چت آمد نیوز در خصوص حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر لو رفت.