رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: سال گذشته 60 درصد از پرونده های 38 شعبه صلحی شوراهای حل اختلاف دادگستری گلستان با سازش طرفین مختومه شده است.

به گزارش گلستان ما؛ احمد جعفری در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته 60 درصد پرونده ها در شعب صلحی شوراهای حل اختلاف با سازش طرفین مختومه شده است.

وی افزود: 38 شعبه صلحی در دادگستری ها و دادسراهای استان مستقر است تا در پرونده هایی را که قضات به این شعب ارجاع می دهند با طرفین دعوا رایزنی و در صورت امکان آنان را به سازش دعوت کنند.

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان با یادآوری اینکه پرونده هایی که در شعب صلحی مختومه نشوند، برای ادامه رسیدگی به محاکم فرستاده می شود،  تصریح کرد: سال گذشته 35درصد پرونده های زیر 20میلیون تومان که برای رسیدگی به شعب این شورا وارد شد به سازش طرفین ختم شد.

جعفری گفت:  سال گذشته 21 محکوم به قصاص هم با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف بخشیده شدند.

انتهای پیام/