در یکی از مناطق شرق گلستان، شهرداری این شهر، از مدارس بابت جمع کردن زباله های مدرسه، تقاضای پول کرده است.

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.