طی احکامی جداگانه از سوی مدیرآموزش و پرورش شهرستان رامیان، سرپرست معاونت آموزشی و سرپرست معاونت توسعه و پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامیان منصوب شدند.

به گزارش گلستان ما به نقل از گل رامیان، سوسرائی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامیان، امروز در شورای اداری آموزش و پرورش ضمن قدردانی از زحمات بی وقفه نوراله کهساری معاون سابق توسعه و پشتیبانی و آرزوی توفیقات برای وی، طی احکامی جداگانه، علیرضا آجودانی را به سمت سرپرستی معاونت آموزشی و سید جواد حسینی را به سمت سرپرستی معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان رامیان منصوب کرد و از خداوند متعال برای این دو آرزوی توفیق روزافزون مسئلت کرد.

moapp2

moapp3

moapp4

moapp5

moapp6

moapp7

انتهاي پيام/