مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان از سم و کودپاشی هوایی هزار و 810 هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

به گزارش گلستان ما، حسین گل چین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان در گفتگو با گل رامیان گفت: در سطح مزارع این شهرستان در دو شرکت الزهرا و شهید مطهری، ۸۳۰ هکتار با بیماریهای قارچی نظیر اسکلروتینیا مبارزه شیمیایی هوایی انجام شد و نقش بسیار خوبی در افزایش تولید خواهد داشت.

وی اظهار کرد: همچنین کودپاشی سرک مزارع گندم این دو شرکت در سطح ۹۸۰ هکتار بصورت عملیات هوایی انجام شد.

گل چین افزود: به لحاظ اهمیت مبارزه با بیماریهای قارچی و تغذیه به موقع مزارع کلزا و گندم، سمپاشی و کودپاشی بخشی از مزارع یکپارچه شهرستان رامیان توسط عملیات هوایی پوشش داده شد.

وی بیان کرد: توزیع یکنواخت سموم و کودهای مصرفی در مزارع، هزینه پایین نسبت به روش های دیگر سمپاشی، همپوشانی یکنواخت جهت کارایی بیشتر و بهتر سموم مصرفی و سرعت عمل بالای سمپاشی در واحد سطح با توجه به بارش های پیاپی و فرصت کم عملیات سمپاشی در شرایط ایده ال از جمله مهمترین مزایای سمپاشی هوایی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان تصریح کرد: عدم خسارت فیزیکی به محصول به خصوص در زمان گلدهی و ساقه رفتن مزارع را نیز از از جمله مهمترین مزایای سمپاشی هوایی عناون کرد.

وی خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود کشاورزان دارای مزارع یکپارچه بالای ۲۰ هکتار با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی و امکان سنجی مزارع مربوطه جهت سمپاشی هوایی از مزایای این نوع سمپاشی بهره مند شوند.

samm1

samm2

samm3

انتهای پیام/