کارگاه "آشنایی با مفاهیم ومبانی عرفان ناب اسلامی وواکاوی خرافات وموهومات" با حضور " دکترمحمدحکیمی" استاد حوزه ودانشگاه درمدرسه علمیه سعدیه رامیان برگزارشد.

به گزارش گلستان ما به نقل از گل رامیان، مدرسه علمیه سعدیه رامیان با مشارکت اداره تبلیغات اسلامی برنامه کارگاه آشنایی با مفاهیم و مبانی عرفان ناب اسلامی و واکاوی خرافات و موهومات را با حضور "دکترمحمدحکیمی" استاد حوزه و دانشگاه برگزار کرد.

محمدحکیمی استادحوزه ودانشگاه گفت: حقیقت عرفان، شناخت خداوند از راه دل و همراه با بندگی عاشقانه است.

وی تصریح کرد: هدف نهایی از خلقت انسان قرب به خداست.

mohomat

mohomat1

mohomat2

mohomat3

انتهاي پيام/