با نظر معاون مدیر کل اداره دفتر شهری استانداری شهردار استیضاح شده آزادشهر در سمت خود ابقا شد.

به گزارش گلستان ما به نقل از تیتر آزاد، با حضور هوشنگ جوانمرد معاون مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان در شهرداری آزادشهر، شهرام سعیدی، شهردار استیضاح شده در سمت خود ابقا شد.

جوانمرد در پاسخ چه کسی شهردار آزادشهر خواهد شد گفت: مگر اتفاقی افتاده بود!

بعد از خروج جوانمرد از شهرداری، شهرام سعیدی به دفتر شهردار و رضا آهنگری سرپرست جدید به دفتر معاونت برگشتند.

شنیده ها حاکی از سفر سه تن از اعضای شورای شهر به تهران را دارد!

IMG 0350

IMG 0346

انتهای پیام/

پربحث ترین ها