تنها بانوی عضو شورای شهر گرگان با بیان اینکه هنوز مصوبه کمیسیون بانوان به صحن علنی نیامده گفت : متاسفانه روش های غیر قانونی در شورای چهارم هم تبدیل به یک روال شده است.

داعش تصاویری از یک پهپاد که مدعی شده "مهاجر4" است، در سایت‌های اجتماعی منتشر کرده است.

مهدی کاشانیان - بازیگر «صبح جمعه با شما» امروز - شنبه - 24 آبان ماه - درگذشت.

یکی از مسافران پرواز مشهد به تهران هواپیمایی آتا در اعتراض به وضعیت نامناسب پرواز خود گفت: در این پرواز یکی از صندلی های فروخته شده به مسافران شکسته و از جای خود خارج شده بود.

مرد جوانی که با قتل خیابانی در رامسر به تهران گریخته و زندگی زیرزمینی‌ای داشت، دستگیر شد.